ABLV/PNB bankas klientiem

Vai mani kredītlīguma nosacījumi mainīsies, kad to pārņems Citadele?

Visi kredītu līgumi paliks spēkā atbilstoši šī brīža esošajiem līguma nosacījumiem. Citadele iestāsies ABLV Bank vietā un varēs izmantot visas tiesības un izpildīs visus pienākumus, kas bankai noteikti kredīta līgumā.

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?