ABLV/PNB bankas klientiem

Kādās valodās tiek pieņemta notariālā pilnvara valsts garantētās atlīdzības saņemšanai?

Pilnvaras pieņemam trīs valodās – latviski, angliski un krieviski. 

Vai atradi atbildi uz savu jautājumu?