Informācija par bankas mērķa klientu

Citadeles Grupa sniedz mūsdienīgus finanšu pakalpojumus Baltijas privātpersonām un uzņēmumiem, atbalstot klientus un viņu biznesu, lai kopīgi veicinātu Baltijas izaugsmi reģionā.

Citadeles mērķa klienti ir:

  • privātpersonas – Baltijas valstu pilsoņi un rezidenti, kā arī privātpersonas, kurām ir cieša saikne ar Baltijas valstīm; 
  • uzņēmumi, kas ir reģistrēti Baltijas valstīs un veic pamata saimniecisko darbību Baltijas valstu reģionā, kā arī ar pārskatāmu patiesā labuma guvēju un dalībnieku struktūru. 

Citadeles Grupa savā darbībā ievēro normatīvo aktu prasības Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (turpmāk – NILLTPF) novēršanas un sankciju atbilstības jautājumos. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām Citadeles grupa ir izstrādājusi NILLTPF risku pārvaldīšanas stratēģiju un NILLTPF novēršanas un Sankciju atbilstības politiku,  lai izveidotu efektīvu un riskos balstītu NILLTPF novēršanas iekšējās kontroles sistēmu.

Citadele neuzsāk sadarbību vai nesniedz pakalpojumus personām, kas saistītas ar NILLTPF un/vai sankciju apiešanu vai pārkāpšanu, vai klientiem, kuriem šos riskus nav iespējams pārvaldīt un mazināt. 

Citadeles Grupa savā darbība piemēro šādas nacionālās un starptautiskās sankcijas: 

  • Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes sankcijas;
  • Eiropas Savienības sankcijas; 
  • Latvijas, Lietuvas un Igaunijas nacionālās sankcijas;
  • ASV Valsts kases Finanšu departamenta Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankcijas. 


Tev noderēs

Iesniedzamie dokumenti darījumu attiecību uzsākšanai (privātpersonām)
Iesniedzamie dokumenti darījumu attiecību uzsākšanai (uzņēmumiem)
Papildu informācija par NILLTPF novēršanas jautājumiem
Papildu informācija par sankciju jautājumiem