Kā uzsākt tirdzniecību

1. Lai veiktu operācijas ar finanšu instrumentiem, Jums jāatver multivalūtu norēķinu konts AS „Citadele banka” un jānoslēdz līgums ar par finanšu instrumentu kontu atvēršanu un finanšu instrumentu darījumu veikšanu, kā arī jāaizpilda anketa, lai A/S „Citadele banka” gūtu vispārēju priekšstatu par Jūsu pieredzi un zināšanām darījumos ar finanšu instrumentiem.

2. Lai noslēgtu līgumu, Jums jāgriežas AS „Citadele banka” galvenajā birojā Rīgā, Republikas laukumā 2a, iepriekš sazinoties ar brokeriem:
Tel. +371 6 701 0555
E-pasts: broker@citadele.lv

3. Lai noslēgtu līgumu un atvērtu finanšu instrumentu kontu, klientam jāuzrāda šādi dokumenti:

 • privātpersonām jāuzrāda pase;
 • uzņēmumiem jāuzrāda sekojoši dokumenti:
  — statūtu oriģināls vai notariāli apstiprināta to kopija;
  — reģistrācijas apliecība vai notariāli apstiprināta tās kopija;
  — izziņa no uzņēmuma reģistra par paraksta tiesībām;
  — dibinātāju sapulces protokola oriģināls vai notariāli apstiprināta tā kopija (ģenerālā pilnvara).

4. Finanšu instrumentu kontā jānodrošina darījumam nepieciešamo naudas summa un/vai finanšu instrumentus un jāiesniedz A/S „Citadele banka” rīkojums darījuma noslēgšanai (visus pārskaitījumus ir iespēja veikt attālināti, izmantojot Citadele internetbanku).

5. Rīkojumu izvietošanas veidi:

 • sazinoties ar brokeri izmantojot telefonu;
 • nosūtot pieteikumus internetbankā.

Pirms darījumu attiecību uzsākšanas lūdzam iepazīties ar informāciju, kas ir izvietota šīs lapas sadaļā Ieguldītāju interešu aizsardzība (MiFID).