Valūtas mijmaiņas darījumi (Swap)

Kas ir Swap darījums?

Swap ir darījums par noteiktas valūtas pirkšanu/pārdošanu norēķinu datumā pēc darījuma noslēgšanas brīdī noteiktā valūtu kursa ar pienākumu vēlāk šo valūtas summu atpārdot/atpirkt citā noteiktā norēķinu datumā pēc darījuma noslēgšanas brīdī noteiktā valūtu kursa.

Kādam nolūkam tiek noslēgti Swap darījumi?

Swap darījumi ir paredzēti, lai izmantotu valūtu, kura nepieciešama uz noteiktu laiku, vienlaicīgi sniedzot nodrošinājumu citā valūtā.

Kā tiek noteikts Swap darījuma valūtas kurss?

Swap darījuma valūtu kursi tiek noteikti, izmantojot darījuma aktuālo valūtu kursu (tirgū noteikti valūtas kursi Swap darījuma noslēgšanas brīdī) un Forward darījumu valūtas kursu.

Kas nepieciešams, lai noslēgtu Swap darījumu?

Lai noslēgtu Swap darījumu, klientam bankā Citadele:

  • Jāatver norēķinu konts.
  • Jāiepazīstas ar ieguldītāju interešu aizsardzības dokumentāciju (MiFID), tai skaitā ar Rīkojumu izpildes politiku.
  • Jānoslēdz valūtu swap un forward darījumu līgums.
  • Jāaizpilda piemērotības tests darījumiem ar sarežģītiem finanšu instrumentiem.
  • Jāsniedz bankai finanšu nodrošinājums.

Swap darījumi ir sarežģīti un tie nebūs piemēroti visiem klientiem.

Swap darījuma piemērs

Valūtu kursi
Valūtu kalkulators
Cenrādis