Informācija par izmaiņām/ierobežojumiem ASV akciju tirdzniecībā

AS „Citadele banka” informē, ka ir saņēmusi paziņojumu no ASV sadarbības partnera, ar kura starpniecību tiek veikti Bankas klientu darījumi ASV akciju tirgū, kurā minēts, ka sākot ar 2015. gada 22. jūniju Bankas sadarbības partneris ievieš mikro-uzņēmumu akciju (micro-cap stocks) tirdzniecības ierobežojumus.

Banka norāda, ka ASV finanšu tirgus uzraugi regulāri pievērš pastiprinātu uzmanību mikro-uzņēmumu akciju (micro-cap stocks) segmentam ASV akciju tirgū (ASV akciju tirgū par mikro-uzņēmumu (micro-cap company) tiek uzskatīts uzņēmums, kura tirgus vērtība nepārsniedz 300 miljonus ASV dolāru). Šādu akciju tirgus segments ir pakļauts lielākiem krāpnieciskajiem riskiem, jo mikro-uzņēmumi (micro-cap companies) pārsvarā nenodrošina pienācīgu uzņēmuma finanšu stāvokļa atspoguļojumu plašākai publikai. Pārsvarā mikro-uzņēmumu akcijas (micro-cap stocks) tiek tirgotas ārpusbiržas tirgū, jo mikro-uzņēmumu (micro-cap companies) finanšu rādītāji neatbilst minimālajām prasībām, ko pieprasa ASV vadošās akciju tirdzniecību vietas.

Lai izvairītos no manipulatīvām darbībām, Bankas sadarbības partneris sākot ar 2015. gada 22. jūniju ievieš mikro-uzņēmumu akciju (micro-cap stocks) tirdzniecības ierobežojumus, kas paredz aizliegt veikt pirkšanas darījumus ar tādu mikro-uzņēmumu akcijām (micro-cap stocks), kuru uzņēmumu tirgus vērtība nepārsniedz 50 miljonus ASV dolārus un uzņēmuma akcijas cena ir mazāka par 0.50 ASV dolāriem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Banka informē, ka no 2015. gada 22. jūnija Bankas klienti vairs nevarēs veikt pirkšanas darījumus ar tādu mikro-uzņēmumu akcijām (micro-cap stocks), kuru uzņēmumu tirgus vērtība nepārsniedz 50 miljonus ASV dolārus un uzņēmuma vienas akcijas cena ir mazāka par 0.50 ASV dolāriem. Šis ierobežojums neattieksies uz Bankas klientu esošo pozīciju likvidēšanu/aizvēršanu.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Bankas Finanšu tirgus daļu pa tālruni +371 67010555.

Ar cieņu,
AS „Citadele banka”