Informācija par izmaiņām nodokļa ieturēšanas kārtībā no ienākumiem, kas gūti no avotiem ASV vai Kanādā vērtspapīru dividenžu vai procentu ienākumu veidā

AS “Citadele banka” ir saņēmusi paziņojumu, ka no 2013. gada 1. janvāra AS “Citadele banka” depozitārijs BNP Paribas Securities Corp. (ASV), kas nodrošina ASV un Kanādā emitēto finanšu instrumentu turēšanu un kuram ir piešķirts statuss - Qualified Intermediary (QI), pārtrauc sniegt atbalstu nodokļu jautājumos attiecībā uz aprēķiniem, nodokļu formu 1042-S aizpildīšanu un iesniegšanu ASV valsts ieņēmumu dienestiem klientiem - finanšu iestādēm, kurām statuss ir Non Qualified Intermediary (NQI), t.i., statuss, kāds šobrīd ir AS “Citadele banka”.

Sakarā ar to, ka Latvijas Republika šobrīd nav iekļauta valstu sarakstā, kuru ASV Valsts Ieņēmumu dienests (IRS) ir apstiprinājis līgumu noslēgšanai un statusa Qualified Intermediary (QI) piešķiršanai finanšu iestādēm - šo valstu rezidentiem, AS “Citadele banka” nav iespējams iegūt statusu Qualified Intermediary (QI) vismaz līdz brīdim, kamēr Latvijas Republika netiek iekļauta augstākminētajā sarakstā. Tādēļ AS “Citadele banka” nav iespējams patstāvīgi veikt darbības, kuras iepriekš ir veicis BNP Paribas Securities Corp.

Ņemot vērā augstākminēto, ienākumiem, kas gūti no avotiem ASV vai Kanādā vērtspapīru dividenžu vai procentu ienākumu veidā un kas atrodas depozitārijā BNP Paribas Securities Corp., no 2013. gada 1. janvāra tiek piemērota nodokļu likme 30% apmērā.

Neskatoties uz augstākminēto, klientiem arī turpmāk savlaicīgi ir jāaizpilda un jāiesniedz AS “Citadele banka” nodokļu formas W-8BEN (fiziskām personām) vai W-8BEN-E (juridiskām personām).

„A/S „Citadele banka” nekonsultē savu klientu par nodokļu jautājumiem un, nepieciešamības gadījumā, iesaka veikt neatkarīgas nodokļu konsultācijas. Šī informācija nebūtu jāuzskata par piedāvājumu vai lūgumu iesaistīties jebkādas finanšu instrumentu tirdzniecības darbībās vai pirkt, vai pārdot finanšu instrumentus, vai saņemt ieguldījumu pakalpojumus. A/S „Citadele banka” nesniedz nekādus tiešus vai netiešus apliecinājumus, ka šī informācija ir precīza un pilnīga. Jebkurā gadījumā informācija sniedz tikai vispārīgu pārskatu par tēmām, ir pakļauta izmaiņām un papildu prasībām, ko varētu būt nepieciešams ievērot. A/S „Citadele banka” neuzņemas nekādu atbildību ne par kādiem tiešiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas radušies no informācijas izmantošanas”.