Tirdzniecības piemēri

Akciju tirdzniecības piemērs

Zvanot brokerim, lai nopirktu vai pārdotu akcijas, jums jāsniedz sekojoša informācija:

 • parole;
 • investīciju konta numurs un klienta vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, ko var izmantot papildus identifikācijai
 • informācija par interesējošo akciju:
  • akcijas emitenta nosaukums (uzņēmuma nosaukums, kas emitējis akcijas (issuer))
  • akciju simbols (akcijai piešķirtais burtu kods (ticker symbol) vai ISIN kods (International Securities Identification Number – starptautisks vērtspapīru identifikācijas numurs.)
 • operācijas veids (akciju pirkšana vai pārdošana);
 • akciju skaits (kas tiek pirktas vai pārdotas);
 • darījuma valūta;
 • biržas nosaukums, ja akcija tiek tirgota vairākās biržās;
 • jānosauc rīkojuma tips
  • MKT (Market) - izpildīt rīkojumu pēc attiecīgajā brīdī aktuālās tirgus cenas;
  • LMT (Limit) - rīkojums tiks izpildīts, ja tirgus cena sasniegs norādīto cenu;
  • par citiem rīkojuma tipiem ir jāvienojas ar brokeri rīkojuma iesniegšanas laikā.
 • rīkojuma darbības termiņš
  • Day - derīgs līdz aktuālās dienas beigām, kas ir arī rīkojuma darbības termiņš pēc noklusēšanas;
  • GTC - derīgs līdz rīkojuma izpildei vai atcelšanai.

Piemērs

1. Pieņemsim, ka jūs nolemjat iegādāties Microsoft akcijas. Jūs piezvanāt savam brokerim, nosaucat paroli un pasakāt, ka vēlaties nopirkt 100 Microsoft akcijas (tiсker MSFT) un izpildīt rīkojumu pēc attiecīgajā brīdī aktuālās tirgus cenas (Market).

Brokeris ievieto šo pieprasījumu elektroniskajā tirdzniecības platformā un pēc brīža jums paziņo, ka jūsu pieprasījums ir izpildīts un jūs esat nopirkuši 100 Microsoft akcijas par cenu 28 ASV dolāri par akciju.

Komisijas maksa tiek noteikta saskaņā ar cenrādi. Pieņemsim, ka komisijas maksa ir 0.03 ASV dolāri par katru iegādāto akciju, bet minimālā komisija ir 30 ASV dolāri. Ja tiek nopirktas 100 akcijas, tad komisija būs 30 ASV dolāri.

Kopējās izmaksas: 100 akcijas * USD 28 + USD 30 = USD 2,830

Norēķini notiek trešajā darba dienā (darba dienas tajā valstī, kuras biržā jūs iegādājaties akcijas) pēc darījuma noslēgšanas (T+3).

2. Jūs nolemjat, ka vēlaties pārdot jums piederošās Microsoft akcijas brīdī, kad to cena sasniegs 30 ASV dolārus par akciju, bet ja tirgus cena sasniegs 25 ASV dolārus, tad jūs vēlaties šīs akcijas pārdot, lai izvairītos no turpmākajiem zaudējumiem (attiecīgajā brīdī aktuālā akciju cena ir 28 ASV dolāri).

Jūs piezvanāt savam brokerim, nosaucat paroli un pasakāt, ka vēlaties

 • pārdot 100 Microsoft akcijas par 30 ASV dolāriem un izpildīt rīkojumu, ja tirgus cena sasniegs šo līmeni (LMT);
 • pārdot 100 Microsoft akcijas par 25 ASV dolāriem, ja tirgus cena sasniegs vai kļūst sliktāka par šo cenu (STP-MKT).
  Rīkojumi ir derīgi līdz rīkojuma izpildei vai atcelšanai (GTC).

Pieņemsim, ka Microsoft akcijas cena sasniedz cenas līmeni 30.25 ASV dolāru, „pārlecot” līmeni 30 ASV dolāri. Tādā gadījumā akcijas tiks pārdotas par šo tirgus cenu. Tajā pašā laikā nepieciešams atcelt STP-MKT rīkojumu. Komisija par darījumu būs 30 ASV dolāri.

Tātad kopējie ieņēmumi: 100 akcijas * USD 30.25 –USD 30 = USD 2,995.

Norēķini notiek trešajā darba dienā (darba dienas tajā valstī, kuras biržā jūs iegādājaties akcijas) pēc darījuma noslēgšanas (T+3).

Akciju opciju tirdzniecības piemērs

Call opcija
Pieņemsim, ka mēneša sākumā aktuālā Microsoft akciju cena ir 30 ASV dolāri par akciju. Jūs domājat, ka ir sagaidāmas kādas labas ziņas par šo uzņēmumu un šo akciju cena pieaugs.

Iespējams šodien jums nav pietiekami daudz brīvu naudas līdzekļu, bet jūs labprāt nopirktu 100 Microsoft akcijas par iepriekš atrunātu cenu - 30 ASV dolāri - mēneša beigās. Kā risinājums ir opcijas iegāde.

Piemēram, jūs varat vienoties, ka jūs šodien iegādājaties tiesības nopirkt mēneša beigās akcijas par 30 ASV dolāriem par akciju, bet par to maksājat šodien prēmiju 2 ASV dolāri par katru akciju (tātad jūs iegādājaties tiesības, bet jums nav saistību un pienākumu).

Kopējā prēmija ir: 100 akcijas * USD 2 = USD 200.

Cena USD 30 šajā gadījumā ir „darījuma cena” (strike) un jūs esat nopircis „call opciju”.

 • Pieņemsim, ka aktuālā Microsoft akciju cena mēneša beigās ir 40 ASV dolāri par akciju. Saskaņā ar call opcijas darījuma nosacījumiem, jums ir tiesības iegādāties akcijas par 30 ASV dolāriem un jūs uzreiz tās varat pārdot par 40 ASV dolāriem. Tomēr jāņem vērā arī 200 ASV dolāru izmaksas par call opcijas iegādi. Tātad kopējie ienākumi ir: 100 akcijas * USD 40 – 100 akcijas * USD 30 – USD 200 = USD 800

 

 • Pieņemsim, ka aktuālā Microsoft akciju cena mēneša beigās ir 20 ASV dolāri par akciju. Saskaņā ar call opcijas darījuma nosacījumiem, jums ir tiesības iegādāties akcijas par cenu 30 ASV dolāri par akciju. Jums šo iespēju izmantot nav izdevīgi, jo tirgus cena ir zemāka. Tātad kopējie izdevumi ir 200 ASV dolāri, kurus esat apmaksājuši, iegādājoties call opciju. (Salīdzinājumam - ja jūs vienkārši iegādātos 100 akcijas par cenu 30 ASV dolāri par akciju un cena nokristu līdz 20 ASV dolāriem par akciju, tad zaudējumi būtu 1 000 ASV dolāri).

Put opcija
Pieņemsim, ka jums īpašumā ir 100 Microsoft akcijas, kuras jūs esat iegādājies par cenu 27 ASV dolāri par akciju. Attiecīgajā brīdī aktuālā Microsoft akciju cena ir 30 ASV dolāri. Jūs domājat, ka ir sagaidāmas kādas labas ziņas par šo uzņēmumu un šo akciju cena ievērojami pieaugs. Tomēr, ja tas nenotiks, tad jūs nevēlaties, lai pārdošanas cena būtu zemāka par 30 ASV dolāriem. Kā risinājums ir finanšu darījums, ko varētu pielīdzināt apdrošināšanai – opcijas iegāde.

Piemēram, jūs varat vienoties, ka jūs šodien iegādājaties tiesības pārdot mēneša beigās akcijas par 30 ASV dolāriem par akciju, bet par to maksājat šodien prēmiju 2 ASV dolāri par katru akciju (tātad jūs iegādājaties tiesības, bet jums nav saistību un pienākumu).

Kopēja prēmija ir: 100 akcijas * USD 2 = USD 200.

Cena USD 30 šajā gadījumā ir „darījuma cena” (strike), un jūs esat nopircis „put opciju”.

 • Pieņemsim, ka aktuālā Microsoft akciju cena mēneša beigās ir 20 ASV dolāri par akciju. Saskaņā ar put opcijas darījuma nosacījumiem, jums ir tiesības pārdot akcijas par cenu 30 ASV dolāri par akciju (tās ir nopirktas par cenu 27 ASV dolāri par akciju). Tomēr jāņem vērā arī 200 ASV dolāru izmaksas par put opcijas iegādi. Tātad kopējie ienākumi ir: 100 akcijas * USD 30 – 100 akcijas * USD 27 – USD 200 = USD 100
 • Pieņemsim, ka aktuālā Microsoft akciju cena mēneša beigās ir 40 ASV dolāri par akciju. Saskaņā ar put opcijas darījuma nosacījumiem, jums ir tiesības pārdot akcijas par cenu 30 ASV dolāri par akciju. Jums šo iespēju izmantot nav lietderīgi, jo tirgus cena ir augstāka. Tātad kopējie izdevumi ir 200 ASV dolāri, kurus esat apmaksājuši, iegādājoties put opciju.
  100 akcijas * USD 40 – 100 akcijas * USD 27 – USD 200 = USD 1,100