ETF un Opcijas

Opcijas

Opcija ir līgums, kas dod tiesības opcijas pircējam pirkt vai pārdot noteiktu aktīvu (akciju, obligāciju, valūtas, procentu likmes, indeksus, preces utt.) par noteiktu cenu nākotnē (noteiktā termiņā vai līdz noteiktajam termiņam). Opcijas pircējs var izvēlēties īstenot darījumu vai nē, bet opcijas pārdevējam ir obligāti jāizpilda darījums, ja opcijas pircējs to vēlas. Par šīm tiesībām opcijas pircējs samaksā opcijas pārdevējam noteiktu naudas summu (prēmiju).

Opcijas var pielīdzināt apdrošināšanas līgumam, jo samaksājot prēmiju, opcijas pircējam ir tiesības realizēt savas tiesības, ja opcijas līguma laikā izpildās nosacījumi, kas atrunāti līgumā.

Eksistē divi galvenie opciju veidi:

  • pirkšanas opcija (call option) — dod opcijas pircējam tiesības nopirkt no opcijas pārdevēja noteiktu aktīvu par noteiktu cenu;
  • pārdošanas opcija (put option) — dod opcijas pircējam tiesības pārdot opcijas pārdevējam noteiktu aktīvu par noteiktu cenu.

Opcijas līgums būs spēkā līdz kādam noteiktam datumam, bet tiesības nopirkt/pārdot aktīvu var būt visa līguma darbības laikā (Amerikas stila opcija – American style option) vai arī konkrētā līguma beigu datumā (Eiropas stila opcija – European style option).

Opcijas tiek tirgotas biržā un ārpusbiržas tirgū. Biržā tirgojamās opcijas ir standartizēti darījumi ar fiksētu darījuma apjomu, norēķinu dienu utt., bet ārpusbiržas tirgojamo opciju parametri var tikt pielāgoti investora vajadzībām.

Opcijas pārdošanas gadījumā nepieciešams noguldīt drošības depozītu. Biržā tirgojamajām opcijām drošības depozītu pieprasa birža (clearing house), bet ārpusbiržas opcijām drošības depozītu var pieprasīt banka.

Biržā tirgotie fondi (ETF – Exchange Traded Funds)

Biržā tirgotie fondi (ETF) ir fondi, kuru cenas izmaiņas precīzi atspoguļo kāda indeksa vai citu bāzes aktīvu (zelta, naftas un citu preču) cenas izmaiņas. ETF tiek tirgoti biržās tāpat kā akcijas.

Piemēram, nopērkot akciju indeksa ETF, tiek iegādāts akciju portfelis, kurā iekļautas dažādu uzņēmumu akcijas. Indekss var ietvert daudzējādas akciju kategorijas, kā arī tajā var būt sagrupētas vienas vai vairāku valstu kompāniju akcijas. Indeksi var atspoguļot tendences kādā konkrētā tirgus nozarē, piemēram, tehnoloģiju, veselības aprūpes vai finanšu sektorā.

ETF priekšrocības:

  • Iespēja tirgot vērtspapīru portfeļus tikpat vienkārši kā akcijas;
  • Iespēja iegūt precīzu informāciju par vērtspapīru portfeļa saturu jebkurā Jūs interesējošā brīdī;
  • Mazākas bankas komisijas maksas nekā pērkot katru akciju atsevišķi;
  • Daudzpusīgākais investēšanas virzienu klāsts un plaša pieejamība – iespējams investēt dažādos finanšu instrumentos (akcijās, obligācijās, preču tirgū), valstīs un reģionos (ASV, Eiropa, Krievija u.c.), kā arī dažādās nozarēs (farmācija, metālapstrāde, pārtikas rūpniecība u.c.);
  • Likviditāte – biržā visas dienas laikā notiek nepārtraukta tirdzniecība ar ETF, un tirdzniecības apjomi parasti ir lielāki nekā atsevišķām akcijām.