Valūtas nākotnes darījumi (Forward)

Kas ir Forward darījums?

Forward ir valūtas maiņas darījumi par valūtas pirkšanu/pārdošanu kādā noteiktā nākotnes datumā pēc valūtu kursa, kas nofiksēts darījuma noslēgšanas brīdī.

Kādam nolūkam tiek slēgti Forward darījumi?

Forward darījumi tiek slēgti, lai mazinātu valūtas risku, kas var rasties nelabvēlīgu valūtas kursa svārstību rezultātā. Forward darījumi klientam sniedz iespēju precīzāk plānot savas nākotnes naudas plūsmas.

Kā tiek noteikts Forward darījuma valūtas kurss?

Forward darījuma valūtu kurss tiek noteikts, pamatojoties uz aktuālo valūtas kursu un procentu likmju starpību starp valūtu, ko pērk un valūtu, ko pārdod.

Kas nepieciešams, lai noslēgtu Forward darījumu?

Lai veiktu Forward darījumus, klientam bankā Citadele:

  • Jāatver norēķinu konts.
  • Jāiepazīstas ar ieguldītāju interešu aizsardzības dokumentāciju (MiFID), tai skaitā ar Rīkojumu izpildes politiku.
  • Jānoslēdz valūtu Swap un Forward darījumu līgums.
  • Jāaizpilda piemērotības tests darījumiem ar sarežģītiem finanšu instrumentiem.
  • Jāsniedz bankai finanšu nodrošinājums.

Forward darījumi ir sarežģīti un tie nebūs piemēroti visiem klientiem.

Forward darījuma piemērs

Valūtu kursi
Valūtu kalkulators
Cenrādis