Tirdzniecības piemēri

Pirms jūs zvaniet savam vērtspapīru brokerim, lai iegādātos parāda vērtspapīrus,

 • ir jābūt noslēgtam līgumam, atvērtam investīciju kontam un piešķirtai tirdzniecībai pa telefonu parolei, kā arī
 • jāieskaita naudas līdzekļi investīciju kontā.

Rīkojumu par parāda vērtspapīru pirkšanu vai pārdošanu var iesniegt arī izmantojot internetbanku un instrukcijas var atrast turpat.

Ja jūs ziniet kādu parāda vērtspapīru vēlaties iegādāties, tad zvanot savam brokerim, jums jāsniedz sekojoša informācija:

 • parole;
 • investīciju konta numurs un klienta vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, ko var izmantot papildus identifikācijai;
 • interesējošais parāda vērtspapīrs:
  — parāda vērtspapīru emitenta nosaukums (uzņēmuma nosaukums, kas emitējis parāda vērtspapīrus (issuer) vai
  — ISIN kods (International Securities Identification Number – starptautisks vērtspapīru identifikācijas numurs.)
 • operācijas veids (parāda vērtspapīru pirkšana vai pārdošana);
 • parāda vērtspapīru skaits (kas tiek pirktas vai pārdotas) - nomināls;
 • parāda vērtspapīra dzēšanas datums;
 • kupona likme;
 • darījuma valūta;
 • rīkojuma darbības termiņš:
  — Day - derīgs līdz aktuālās dienas beigām, kas ir arī rīkojuma darbības termiņš pēc noklusēšanas;
  — GTC - derīgs līdz rīkojuma izpildei vai atcelšanai;
 • cena – procentos no nominālvērtības.