Pieteikums sarunai

Sasniedziet savus mērķus ātrāk

Lai cik dažādi arī mēs būtu, sasniegt savus mērķus un piepildīt vajadzības vēlamies pēc iespējas ātrāk. Piesakieties sarunai un mēs palīdzēsim atrast Jums nepieciešamo vienuviet, lai vairāk laika paliktu dzīves baudīšanai.

Pieteikums sarunai - Sasniedziet savus mērķus ātrāk

Vārds

*

Обязательное поле

Uzvārds

*

Обязательное поле

Tālruņa numurs

*

Обязательное поле

E-pasts

Обязательное поле

Atzīmējiet sarunas tēmu:

*

Обязательное поле

Komentāri:

Обязательное поле

Darbinieka kods:

Обязательное поле

Esmu informēts, ka manus personas datus apstrādās AS “Citadele banka” un AAS “CBL Life” nolūkā reģistrēt mani konsultācijām, sazināties ar mani un sniegt konsultācijas par manis izvēlētajiem produktiem/pakalpojumiem, pārvaldīt konsultāciju sniegšanas procesu un kvalitāti, paredzot, ka manas tiesības tiek īstenotas saskaņā ar AS “Citadele banka” un AAS “CBL Life” Privātuma aizsardzības noteikumiem, kas pieejami mājaslapā www.citadele.lv. Esmu informēts, ka šajā anketā norādītos personas datus AS “Citadele banka” un/vai AAS “CBL Life” glabās 3 mēnešus no to iesniegšanas brīža.