Millennials

Izvēlies dzīves cikla pensiju plānu, kas aug kopā ar Tevi!

Vairāk

Pensijas prognožu kalkulators

This calculator requires javascript

gadi
EUR

0 EUR

10 000 EUR

Kā noskaidrot pensiju 1. līmeņa uzkrājumu?

 1. Dodies uz Latvija.lv
 2. Autorizējies ar savu internetbanku
 3. Atskaites sākuma datumu izvēlies 1996. gada 1. janvāri
 4. Lejupielādē un atver sagatavoto izziņu
 5. Uzkrājums būs redzams kolonnā Indeksētais 1. līmeņa pensijas kapitāls

Kā noskaidrot pensiju 2. līmeņa uzkrājumu?

 1. Dodies uz Latvija.lv
 2. Autorizējies ar savu internetbanku
 3. Izvēlies aktuālāko atskaites sākuma datumu
 4. Lejupielādē un atver sagatavoto izziņu
 5. Uzkrājums ir redzams pie Fondētās pensijas kapitāla
EUR
EUR

0 EUR

5 000 EUR

Bruto mēneša algai virs 4583 EUR tiek piemērots solidaritātes nodoklis no kā pensiju 3. līmenī ir jāveic obligātas iemaksas - 4% apmērā fondēto pensiju shēmas dalībniekiem un 10% apmērā tiem, kuri nav fondēto pensiju shēmas dalībnieki. Par izvēlēto plānu 60 dienu laikā ir jāinformē VSAA.

*Pensijas kalkulatora aprēķinātajai vērtībai ir vienīgi informatīvs raksturs un tā nekādā veidā netiek garantēta; aprēķinā cita starpā ir izmantoti līdzšinējie attiecīgo pensiju plānu ienesīgumi, bet tas negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē;  Reklamētie 2. līmeņa pensiju plāni: CBL Aktīvais ieguldījuma plāns un CBL Universālais ieguldījums plāns; attiecīgā plāna spēkā esošais prospekts, plāna dalībniekiem paredzētās pamatinformācijas dokuments (t.sk. par maksājumiem par ieguldījuma plāna pārvaldi (maksājumu pastāvīgā un mainīgā daļa)) un cita informācija ir atrodama nospiežot uz attiecīgā plāna. Reklamētie 3. līmeņa pensiju plāni: CBL Sabalansētais, CBL Aktīvais un CBL Aktīvais USD; attiecīgā plāna ieguldījumu politika un cita informācija ir atrodama nospiežot uz attiecīgā plāna. Līdzekļu pārvaldītājs: "CBL Asset Management" IPAS, juridiskā adrese un valdes atrašanās vieta: Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, LATVIJA Līdzekļu turētājs: AS “Citadele banka”, Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, LATVIJA Privātais pensiju fonds: AS "CBL Atklātais pensiju fonds", Republikas laukums 2a, Rīga, LV-1010, LATVIJA  

Pensiju 1. līmenis

Obligāts visiem strādājošajiem

 • Valsts nefondētā pensiju shēma.
 • Iemaksas pensiju 1. līmenī tiek ieturētas no strādājošo atalgojuma sociālās apdrošināšanas iemaksu veidā un tiek reģistrētas nākotnes pensijas aprēķinam.
 • Pašreiz strādājošo iemaksas tiek izlietotas, lai izmaksātu vecuma pensijas esošiem pensionāriem.
 • Pensijas apmērs tiks aprēķināts atbilstoši pensionēšanās laika normatīvajiem aktiem.

Pensiju 2. līmenis

 • Obligāts visiem, kas dzimuši pēc 1971. gada 1. jūlija. Brīvprātīgs tiem, kas dzimuši pirms 1971. gada 1. jūlija.
 • Valsts fondētā pensiju shēma.
 • Iespēja veidot uzkrājumus papildus 1. līmeņa nodrošinātajai valsts vecuma pensijai.
 • Ar mērķi palielināt pensiju kapitālu un lielumu, ieguldot un uzkrājot daļu no obligātajām sociālajām iemaksām banku depozītos, uzņēmumu akcijās un citos vērtspapīros.
 • Brīva kapitāla pārvaldītāja izvēle.

Vairāk par pensiju 2.līmeni

Pensiju 3. līmenis

 • Privātā - brīvprātīgā pensiju shēma.
 • Iespēja veidot uzkrājumus savai privātajai pensijai papildus pensiju 1. un 2. līmenim.
 • Paredz nodokļu atvieglojumus.
 • Uzkrājumus var veidot individuāli vai ar darba devēja starpniecību.
 • Pensiju 3. līmenī uzkrāto kapitālu, atšķirībā no valsts pensijas, var saņemt jau 55 gadu vecumā, kā arī - tas ir mantojams.

Vairāk par pensiju 3. līmeni

Mūža pensija

 • Tiem, kas sasnieguši Latvijas Republikā noteikto vecumu vai pensionējas priekšlaicīgi.
 • Iespēja saņemt pensiju 2. līmenī uzkrātos līdzekļus sev piemērotākajā veidā.
 • Iespēja uzkrātajam kapitālam norādīt mantinieku.

Vairāk par Mūža pensiju

Vēlies uzzināt vairāk?

Zvani vai raksti

67010000