Pensija

Iepazīsti pensiju sistēmu un nodrošini labklājību vecumdienās

Pensiju 1.līmenis

Obligāts visiem strādājošajiem

 • Valsts nefondētā pensiju shēma.
 • Iemaksas pensiju 1.līmenī tiek ieturētas no strādājošo atalgojuma sociālās apdrošināšanas iemaksu veidā un tiek reģistrētas nākotnes pensijas aprēķinam.
 • Pašreiz strādājošo iemaksas tiek izlietotas, lai izmaksātu vecuma pensijas esošiem pensionāriem.
 • Pensijas apmērs tiks aprēķināts atbilstoši pensionēšanās laika normatīvajiem aktiem.

Pensiju 2.līmenis

 • Obligāts visiem, kas dzimuši pēc 1971.gada 1.jūlija. Brīvprātīgs tiem, kas dzimuši pirms 1971.gada 1.jūlija.
 • Valsts fondētā pensiju shēma.
 • Iespēja veidot uzkrājumus papildus 1.līmeņa nodrošinātajai valsts vecuma pensijai.
 • Ar mērķi palielināt pensiju kapitālu un lielumu, ieguldot un uzkrājot daļu no obligātajām sociālajām iemaksām banku depozītos, uzņēmumu akcijās un citos vērtspapīros.
 • Brīva kapitāla pārvaldītāja izvēle.

Vairāk par pensiju 2.līmeni

Pensiju 3.līmenis

 • Privātā - brīvprātīgā pensiju shēma.
 • Iespēja veidot uzkrājumus savai privātajai pensijai papildus pensiju 1. un 2.līmenim.
 • Paredz nodokļu atvieglojumus.
 • Uzkrājumus var veidot individuāli vai ar darba devēja starpniecību.
 • Pensiju 3.līmenī uzkrāto kapitālu, atšķirībā no valsts pensijas, var saņemt jau 55 gadu vecumā, kā arī - tas ir mantojams.

Vairāk par pensiju 3.līmeni

Mūža pensija

 • Tiem, kas sasnieguši Latvijas Republikā noteikto vecumu vai pensionējas priekšlaicīgi.
 • Iespēja saņemt pensiju 2.līmenī uzkrātos līdzekļus sev piemērotākajā veidā.
 • Iespēja uzkrātajam kapitālam norādīt mantinieku.

Vairāk par Mūža pensiju

Vēlies uzzināt vairāk?

Zvani vai raksti

67010000