Nodokļu atvieglojumu piemērs

Uzkrājošajai dzīvības apdrošināšanai

Piemērā salīdzinātas kopējās darba devēja izmaksas gadījumā, ja darbinieka motivācijai tiek izmantots algas palielinājums vai iemaksas uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā.

  Neto algas palielinājums 100 EUR mēnesī Iemaksa uzkrājumā 100 EUR mēnesī
Darba devēja sociālais nodoklis 23,59% 0.00 EUR
Darba ņēmēja sociālais nodoklis 10,50% 0.00 EUR
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 23,00% 0.00 EUR
Kopējās izmaksas no algu fonda 179.35 EUR 100.00 EUR