Pensiju 3. līmenis

AS „CBL Atklātais pensiju fonds” piedāvā šādus 3. līmeņa pensiju plānus:

 • „CBL Sabalansētais”;
 • „CBL Aktīvais”;
 • „CBL Aktīvais USD”.

Pašreizējā ekonomiskajā situācijā darba devējam vienlaikus ir jādomā par saviem darbiniekiem un arī par uzņēmuma finansiālo stāvokli. Pateicoties valsts noteiktajiem nodokļu atvieglojumiem un CBL Atklātā pensiju fonda darbībai, vienlaicīgi tiek palielināti gan darbinieku ienākumi, gan ekonomēti uzņēmuma līdzekļi.

Jau no 1999. gada pensiju fonds uzņēmumiem piedāvā iespēju saviem darbiniekiem palielināt labklājību vecumdienās, noslēdzot kolektīvās dalības līgumu un veicot iemaksas pensiju 3. līmenī.

Citadele pensiju uzstādījums - atalgojuma aizvietojums vecumdienās vismaz 70% līmenī!
Atalgojuma aizvietojuma grafiks vecumdienās
Shēmā izmantoti šādi nosacījumi: klients dzimis 1976. g., no 1996. gada saņem vidēja līmeņa algu, ko noteikusi Centrālās statistikas pārvalde, privātā pensiju fonda dalībnieks veic iemaksas 10% apmērā, pensionēsies 62 gadu vecumā.

Pensiju 3. līmeņa priekšrocības

Ja iemaksas par saviem darbiniekiem veic uzņēmums, kas nepārsniedz 10% no konkrēto darbinieku bruto algas:

 • Iespējamas nodokļu atlaides (veiktās iemaksas nav darba devēja obligāto sociālo iemaksu objekts – tās netiek apliktas ar 23,59%; UIN apliekamā bāze tiek samazināta par veikto iemaksu lielumu – UIN 15%);
 • Dalība 3. pensiju līmenī ir papildus motivācija darbinieku lojalitātes nodrošināšanai;
 • Var veidot mūsdienīgu personāla politiku;
 • Tiek piedāvāta elastīga iemaksu politika – darba devējs nosaka kuram darbiniekam, cik lielā apmērā un kad veikt vai apturēt iemaksas, kā arī izvēlas iemaksu valūtu (EUR, USD) un pensiju plānu.

Priekšrocības uzņēmuma darbiniekiem

Ja iemaksas pensiju fondā veic uzņēmums:

 • Papildpensija dod ienesīgumu, vienlaicīgi nesamazinot darbinieka ienākumus;
 • Iemaksu veikšanas brīdī iedzīvotāju ienākuma nodoklis 23% (no 01.01.2015.) netiek ieturēts (darbiniekam nav papildus izdevumi), bet izmaksas brīdī ar IIN tiek apliktas darba devēja veiktās iemaksas pensiju fondā;
 • Veiktās iemaksas nav darbinieka obligāto sociālo iemaksu objekts;
 • Uzkrāto papildpensijas kapitālu var saņemt 55 gadu vecumā (valsts vecuma pensiju tikai no 62 gadiem) – papildpensiju iespējams izņemt visu uzreiz, pa daļām vai turpināt līgumu ar pensiju fondu;
 • Privātās pensijas kapitāls ir mantojams, tas ir pensiju plāna dalībnieka īpašums no pirmās iemaksas brīža, neatkarīgi no tā, kurš veicis iemaksas.

CBL Atklātais pensiju fonds ne retāk kā reizi gadā (līdz nākamā gada 31. maijam) rakstiski informē pensiju plāna dalībniekus par viņu individuālo kontu stāvokli, norādot veikto iemaksu apjomu, plāna administratīvos izdevumus, kā arī investīciju ienesīguma rādītājus.

Papildu informāciju par kolektīvās dalības līguma noformēšanu un CBL Atklātā pensiju fonda piedāvātajām iespējām varat saņemt, zvanot pa tālruņiem: 6 701 0147, 6 706 4656.
Biežāk uzdotie jautajumi