Kļūsti par Citadeles klientu un saņem virkni priekšrocību!

Piedāvājuma nosacījumi

Jaunie klienti (uzņēmumi), kuri pieteiksies no 2017.gada 01. augusta līdz 2017.gada 31.oktobrim (ieskaitot) norēķinu konta atvēršanai un Maksājumu plānam “Citadele 15” vai “Citadele 55” vai “Citadele 120” saņems:

  • >100% atlaidi komisijas maksai Maksājumu plāniem pirmajos 6 (sešus) mēnešos, sākot no norēķinu konta atvēršanas un Maksājumu plāna sākuma datuma;
  • >5% naudas atmaksu par Klienta no norēķinu konta, kuram ir piesaistīts Maksājumu plāns, veiktajiem maksājumiem Citadele Internetbankā vai Mobilajā aplikācijā 6 (sešos) mēnešos no Maksājuma plāna sākuma datuma, bet ne vairāk kā 20 EUR mēnesī un kopējā naudas atmaksas summa sešos mēnešos nepārsniedz 100 EUR.

Piedāvājumam nekvalificējas bankas klienti, kuriem ir jau atvērts norēķinu konts bankā Citadele.
Lai izmantotu piedāvājumu kļūsti par mūsu klientu!