Valūtu maiņas darījumi

Filiālēs un klientu apkalpošanas centros

Banka Citadele konvertē biežāk izmantojamās valūtas skaidrā un bezskaidrā naudā.

Izmantojot bankas Citadele internetbanku, nepieciešamo valūtu varat iegādāties neizejot no mājām vai biroja. Mainīt valūtu bez konta atvēršanas var lielākajā daļā bankas Citadele klientu apkalpošanas centros un filiālēs.

  • Valūtas maiņa pēc standarta kursa.
  • Darba dienās no 08:30-17:30 valūtas maiņa pēc dīlera kursa summām virs 4 000 EUR.
  • Valūtas maiņa starp multivalūtas kontiem bez komisijas maksas.
  • Bojātu un veca parauga ārvalstu valūtu banknošu maiņa.
  • Valūtas nākotnes darījumi (Forward) – noteikta aktīvu piegāde, tai skaitā valūtas piegāde par noteiktu cenu un uz noteiktu datumu nākotnē.
  • Valūtas mijmaiņas darījumi (Swap) – darījumi tiek slēgti starp divām pusēm, kur viena puse uz noteiktu laiku par noteiktu cenu aizdod otrai pusei vienu valūtu apmaiņā pret citu valūtu.

Veicot valūtas maiņas darījumu klientam pēc bankas darbinieka lūguma jāuzrāda personas identifikācijas dokuments.

Valūtu kursi

Valūtu kalkulators

Cenrādis