Citadele līzings un faktorings SIA rekvizīti un iesniegumu formas

Rekvizīti

Juridiskā adrese

Citadele līzings un faktorings SIA
Republikas laukums 2A
LV-1010, Rīga, Latvija
Reģ. Nr.: 50003760921
PVN Reģ. Nr.: LV50003760921

Faktiskā adrese

Citadele līzings un faktorings
Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013
Reģ. Nr. 50003760921
+371 67778777
lizings@citadele.lv

Norēķinu rekvizīti

Citadele banka AS
SWIFT kods: PARXLV22
Multivalūtu konts: LV90PARX0008230150001

Swedbank AS
SWIFT kods: HABALV22
Multivalūtu konts: LV63HABA0551013452686

SEB banka AS
SWIFT kods: UNLALV2X
EUR konts: LV86UNLA0050008332088

Patērētāju tiesību aizsardzības centra speciālā atļauja (Licence)

Darījuma pieteikumi

Uzņēmuma pieteikums Līzinga darījumam
Uzņēmuma pieteikums galvojuma sniegšanai Līzinga darījumam
Privātpersonas pieteikums galvojuma sniegšanai Līzinga darījumam

Iesniegumi

Iesniegums par līzinga līguma saistību izpildi
Iesniegums par dzīvesvietas adreses maiņu
Iesniegums par izbraukšanas pilnvaras izsniegšanu
Iesniegums par līguma saistību pārņemšanu
Iesniegums par parāda atmaksas līguma noslēgšanu
Brīvas formas iesniegums
Piekrišana datu apstrādei VSAA
Pieteikums „Citadele līzings un faktorings” elektroniskā rēķina saņemšanai "Citadele līzings un faktorings"