Faktoringam nepieciešamie dokumenti

Faktoringa pakalpojumi būs piemēroti, ja Jūsu uzņēmuma darbības pilnveidošanai nepieciešams palielināt uzņēmuma apgrozāmos līdzekļus, paplašināt preces realizācijas tirgu un samazināt rēķinu administrēšanas izdevumus. Šo pakalpojumu galvenokārt izmanto vairumtirdzniecības un ražošanas uzņēmumi, lai izvairītos no apgrozāmo līdzekļu iesaldēšanas un ar mērķi uzlabot naudas plūsmu.

Pieteikties faktoringam vai saņemt konsultāciju Jūs varat jebkurā bankas Citadele filiālē visā Latvijā. Lai to izdarītu, Jums būs nepieciešams aizpildīt faktoringa pieteikuma formu, un doties uz banku Citadele ar sekojošiem dokumentiem:

  • Faktoringa pieteikumu darījumam
  • Pieteikumu galvojuma sniegšanai Faktoringa darījumam
  • Uzņēmuma statūtu un reģistrēto statūtu grozījumu kopiju (uzrādot oriģinālu)
  • Revidētu gada pārskatu par iepriekšējo finanšu gadu
  • Tekošā gada finanšu pārskatu (attiecīgi 3, 6 vai 9 mēnešu) un peļņas/zaudējumu aprēķinu
  • Galveno bilances posteņu atšifrējumu (debitori, krājumi, pamatlīdzekļi, kreditori)
  • Paraksta tiesīgo uzņēmuma pārstāvju identifikācijas dokumentu kopiju (uzrādot oriģinālus) un paraksta tiesības apliecinošu dokumentu
  • Pirkšanas/pārdošanas līgumus ar pieteiktiem pircējiem