X Corporate

Cenrādis uzņēmumiem

EUR valūtā

Maksa par karti mēnesī 8.50 EUR
Jaunas kartes izgatavošana esošas vietā 9 EUR
Komisija par preču un pakalpojumu iegādi Latvijā, ārzemēs un internetā bez maksas
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. 3 EUR)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās 3% (min. 3 EUR)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankas automātos Latvijā 3% (min. 3 EUR)
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankas automātos 3% (min. 3 EUR)
Maksājumi no konta kā no norēķinu konta + 3%
Kredītlimita apjoms individuāli
Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtērētas summas
Procentu likme par iztērēto kredītlimitu līdz nākamā mēneša 15. datumam 0.00%
Kredīta procenti gadā 20%
Nokavējuma procenti (paaugstināti kredīta procenti, gadā) 60%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu dienā 0.175%
Priority Pass gada maksa bez maksas
Maksa par 1 cilvēka vizīti Priority Pass lidostas biznesa zonā1 35 USD ekvivalents (ieskaitot PVN)
Kartes konta slēgšana bez maksas

Spēkā no 15.12.2017.

 

USD valūtā

Maksa par karti gadā 70 USD
Jaunas kartes izgatavošana esošas vietā 10 USD
Komisija par preču un pakalpojumu iegādi Latvijā, ārzemēs un internetā 0.5%
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. 5 USD)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās 3% (min. 5 USD)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankas automātos Latvijā 3% (min. 5 USD)
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankas automātos 3% (min. 5 USD)
Maksājumi no konta kā no norēķinu konta + 3%
Kredītlimita apjoms individuāli
Minimālā iemaksas summa 100% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtērētas summas
Kredīta procenti gadā 24%
Nokavējuma procenti (paaugstināti kredīta procenti, gadā) 60%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu dienā 0.175%
Priority Pass gada maksa bez maksas
Maksa par 1 cilvēka vizīti Priority Pass lidostas biznesa zonā 35 USD (ieskaitot PVN)
Kartes konta slēgšana bez maksas

Spēkā no 15.12.2017.

 


1 ASV dolāros noteiktā maksa par vizīti tiek konvertēta kartes konta valūtā, izmantojot AS „Citadele banka” valūtas kursu bezskaidras naudas norēķiniem darījuma iegrāmatošanas kontā dienā.