X Corporate

Cenrādis uzņēmumiem

EUR valūtā

Maksa par karti 8.50 EUR mēnesī
Jaunas kartes izgatavošana esošas vietā bez maksas
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs bez maksas
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. 3 EUR)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā 3% (min. 3 EUR)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās, citu banku bankomātos 3% (min. 3 EUR)
Maksājumi no konta kā no norēķinu konta + 3%
Kredītlimita apjoms individuāli
Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtērētas summas
Procentu likme par iztērēto kredītlimitu līdz nākamā mēneša 15. datumam 0%
Kredīta procenti gadā 20%
Nokavējuma procenti (paaugstināti kredīta procenti, gadā) 60%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu dienā 0.175%
Priority Pass gada maksa bez maksas
Maksa par 1 cilvēka vizīti Priority Pass lidostas biznesa zonā1 30nbsp;EUR (ieskaitot PVN)
Concierge serviss2 200 EUR gadā
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3%

Spēkā no 11.02.2019.

 

USD valūtā

Maksa par karti 70 USD gadā
Jaunas kartes izgatavošana esošas vietā bez maksas
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs 0.5%
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. 5 USD)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankas automātos Latvijā 3% (min. 5 USD)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās, citu banku bankas automātos 3% (min. 5 USD)
Maksājumi no konta kā no norēķinu konta + 3%
Kredītlimita apjoms individuāli
Minimālā iemaksas summa 100% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtērētas summas
Kredīta procenti gadā 24%
Nokavējuma procenti (paaugstināti kredīta procenti, gadā) 60%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu dienā 0.175%
Priority Pass gada maksa bez maksas
Maksa par 1 cilvēka vizīti Priority Pass lidostas biznesa zonā 30 EUR (ieskaitot PVN)1
Concierge serviss2 300 USD gadā
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3%

Spēkā no 11.02.2019.

 


1 EUR valūtā noteiktā maksa par vizīti tiek konvertēta kartes konta valūtā, izmantojot AS „Citadele banka” valūtas kursu bezskaidras naudas norēķiniem darījuma iegrāmatošanas kontā dienā.
2 Maksa tiek ieturēta par katru Concierge servisam pievienoto maksājumu karti/Kartes lietotāju.