X Business

Cenrādis uzņēmumiem

EUR valūtā

Maksa par karti mēnesī 3.60 EUR
Jaunas kartes izgatavošana esošas vietā 9 EUR
Komisija par preču un pakalpojumu iegādi Latvijā, ārzemēs un internetā bez maksas
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele kā no norēķinu konta
Skaidras naudas izņemšana citās bankās 1.5% (min. 3 EUR)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankas automātos Latvijā 0.5% (min. 0.75 EUR)
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankas automātos 1.5% (min. 3 EUR)
Maksājumi no konta kā no norēķinu konta
Kredītlimita apjoms individuāli
Minimālā iemaksas summa 100% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtērētas summas
Kredīta procenti gadā 24%
Nokavējuma procenti (paaugstināti kredīta procenti, gadā) 60%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu dienā 0.175%
Kartes konta slēgšana bez maksas

Spēkā no 15.12.2017.

 

USD valūtā

Maksa par karti gadā 45 USD
Jaunas kartes izgatavošana esošas vietā 10 USD
Komisija par preču un pakalpojumu iegādi Latvijā, ārzemēs un internetā 0.5%
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele kā no norēķinu konta
Skaidras naudas izņemšana citās bankās 1.5% (min. 5 USD)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankas automātos Latvijā 1% (min. 3 USD)
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankas automātos 1.5% (min. 5 USD)
Maksājumi no konta kā no norēķinu konta
Kredītlimita apjoms individuāli
Minimālā iemaksas summa 100% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtērētas summas
Kredīta procenti gadā 24%
Nokavējuma procenti (paaugstināti kredīta procenti, gadā) 60%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu dienā 0.175%
Kartes konta slēgšana bez maksas

Spēkā no 15.12.2017.