X Business

Cenrādis uzņēmumiem

EUR valūtā

Maksa par karti 3.60 EUR mēnesī
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs bez maksas
Komisija par preču un pakalpojumu iegādi Latvijā, ārzemēs un internetā bez maksas
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele kā no norēķinu konta
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankas automātos Latvijā 0.5% (min. 0.75 EUR)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās, citu banku bankomātos 1.5% (min. 3 EUR)
Maksājumi no konta kā no norēķinu konta
Kredītlimita apjoms individuāli
Minimālā iemaksas summa 100% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtērētas summas
Kredīta procenti 24% gadā
Nokavējuma procenti (paaugstināti kredīta procenti) 60% gadā
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu dienā 0.175%
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3%

Spēkā no 20.04.2018.

 

USD valūtā

Maksa par karti 45 USD gadā
Jaunas kartes izgatavošana esošas vietā 10 USD
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs 0.5%
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele kā no norēķinu konta
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā 1% (min. 3 USD)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās, citu banku bankomātos 1.5% (min. 5 USD)
Maksājumi no konta kā no norēķinu konta
Kredītlimita apjoms individuāli
Minimālā iemaksas summa 100% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtērētas summas
Kredīta procenti gadā 24%
Nokavējuma procenti (paaugstināti kredīta procenti, gadā) 60%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu dienā 0.175%
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3%

Spēkā no 20.04.2018.