Visa Platinum

Cenrādis privātpersonām

Kredītkarte Visa Platinum (izdota pēc 01.12.2016., ieskaitot)

  EUR
Maksa par karti (gadā) 350 EUR
Maksa par papildu karti (gadā) bez maksas
Komisijas maksa par preču un pakalpojumu iegādi bez maksas
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā 3% (min. 1.50 EUR)
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos 3% (min. 3 EUR)
Maksājums no konta1 kā no norēķinu konta + 3%
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. 3 EUR)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās 3% (min. 3 EUR)
Kredīta procenti (gadā) 18%
Procentu likme par iztērēto kredītlimitu līdz nākamā mēneša 15. datumam 0%
Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) 20 EUR
Priority Pass gada maksa bez maksas
Maksa par 1 cilvēka vizīti Priority Pass lidostas biznesa zonā2 35 USD ekvivalents (ieskaitot PVN)3
Peļņas procentu likme gadā par drošības depozītu, kurš kalpo par nodrošinājumu kredītkartei sk. drošības depozīta procentu likmes
Concierge serviss bez maksas

Spēkā no 01.12.2016.

 

Kredītkarte Visa Platinum

  EUR USD
Maksa par karti (gadā) 200 EUR 250 USD
Maksa par papildu karti (gadā) 100 EUR 125 USD
Komisijas maksa par preču un pakalpojumu iegādi bez maksas 0.5%
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā 3% (min. 1.50 EUR) 3% (min. 3 USD)
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos 3% (min. 3 EUR) 3% (min. 5 USD)
Maksājums no konta kā no norēķinu konta + 3% kā no norēķinu konta + 3%
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. 3 EUR) 3% (min. 5 USD)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās 3% (min. 3 EUR) 3% (min. 5 USD)
Kredīta procenti (gadā) 18% 18%
Procentu likme par iztērēto kredītlimitu līdz nākamā mēneša 15. datumam 0% 0%
Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) 20 EUR 20 USD
Priority Pass gada maksa bez maksas bez maksas
Maksa par 1 cilvēka vizīti Priority Pass lidostas biznesa zonā 35 USD ekvivalents (ieskaitot PVN)3 35 USD (ieskaitot PVN)
Peļņas procentu likme gadā par drošības depozītu, kurš kalpo par nodrošinājumu kredītkartei sk. drošības depozīta procentu likmes sk. drošības depozīta procentu likmes

Spēkā no 01.01.2016.

 

1 Papildu komisija 3% apmērā netiek piemērota, ja pārskaitījums tiek veikts Concierge servisa ietvaros.
2 Kalendārā gada laikā, vienas personas divas vizītes vai divu personu viena vizīte Priority Pass lidostas biznesa zonā pamatkartes lietotājam ir bez maksas.
3 ASV dolāros (USD) noteiktā maksa par vizīti tiek konvertēta kartes konta valūtā, izmantojot bankas Citadele valūtas kursu bezskaidras naudas norēķiniem darījuma iegrāmatošanas kontā dienā.