Virtuālā karte

Cenrādis privātpersonām un uzņēmumiem

MasterCard Virtual EUR USD
Maksa par karti (par 2 mēn. / 12 mēn) EUR 5 / EUR 20 USD 5 / USD 25
Preču un pakalpojumu apmaksa Latvijā 1% 1%
Preču un pakalpojumu apmaksa ārzemēs 1% 1%
Maksājums no konta kā no norēķinu konta + 3% kā no norēķinu konta + 3%
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. EUR 3) 3% (min. USD 5)
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele (no konta) (uzņēmumiem) 3% (min. EUR 3) 3% (min. USD 5)
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175% 0.175%

Spēkā no 01.01.2015.

 


1 Pēc 22.04.2013. kredītlimita termiņš netiek pagarināts un netiek piešķirts no jauna.