Virtuālā karte

Cenrādis uzņēmumiem

Mastercard Virtual EUR USD
Maksa par karti (par 2 mēn. / 12 mēn) EUR 5 / EUR 20 USD 5 / USD 25
Preču un pakalpojumu apmaksa Latvijā 1% 1%
Preču un pakalpojumu apmaksa ārzemēs 1% 1%
Maksājums no konta kā no norēķinu konta + 3% kā no norēķinu konta + 3%
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. EUR 3) 3% (min. USD 5)
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175% 0.175%
Valūtas uzcenojums 4.3% 4.3%

Spēkā no 20.04.2018.