Citadele SMS banka

Cenrādis privātpersonām un uzņēmumiem

Pakalpojuma pieslēgšana bez maksas
Bankas nosūtīta īsziņa klientam 0.09 EUR

Spēkā no 15.06.2017.

 

Komisijas maksa par bankas nosūtītajām īsziņām tiek ieturēta no klienta konta reizi mēnesī.