Skaidras naudas operācijas

Cenrādis uzņēmumiem

Skaidras naudas iemaksa

Kontā bankā Citadele (iemaksas valūtai jāsakrīt ar konta valūtu)1

EUR, par katru iemaksu līdz 10 000 EUR (ieskaitot) EUR 42
EUR, par katru iemaksu virs 10 000 EUR 0.2% no summas
USD, GBP, NOK, SEK, DKK 0.7% no summas (min. 8 EUR)
Pārējās valūtas 3% no summas (min. 8 EUR)
EUR, USD „Citadele Līzings un Faktorings”, „Citadele atklātais pensiju fonds”, AAS „Citadele Life”, Fonds „Ziedot”, AS „Reverta”, Latvijas Paralimpiskās komitejas kontā bankā Citadele (iemaksas valūtai jāsakrīt ar konta valūtu) bezmaksas
EUR naudas iemaksas bankas Citadele bankomātos uz bankas Citadele emitēto maksājumu karšu kontiem (jebkurā valūtā) bez maksas
Maksājums EUR (līdz 15 000 EUR) uz Latvijas Republikas Valsts kasi, iemaksājot skaidru naudu (neizmantojot norēķinu kontu) 7 EUR + 0.5% no summas

Spēkā no 01.12.2018.

 

Skaidras naudas izmaksa no konta3

EUR, līdz 9.99 EUR dienā (ieskaitot) bez maksas
EUR, no 10 EUR un vairāk 0.5% no summas (min. 5 EUR)
USD, GBP, NOK, SEK, DKK 0.7% no summas (min. 8 EUR)
Pārējās valūtas 3% no summas (min. 8 EUR)

Spēkā no 01.03.2016.

 

Skaidras naudas citas operācijas, monētu un banknošu apstrāde

Valūtas apmaiņa 3.50 EUR (par darījumu) bankas Citadele esošajiem klientiem, uzrādot savu personas identifikācijas dokumentu
7 EUR (par darījumu) pārējos gadījumos
Skaidras naudas (noteiktas summas un/vai valūtas un/vai nominālu) iepriekšēja pasūtīšana4 3% no darījuma summas (min. 20 EUR)
Valūtas apmaiņa pēc noteiktiem nomināliem (pēc klienta pieprasījuma) 2% no darījuma summas (min. 5 EUR)
Valūtas apmaiņa pēc noteiktiem nomināliem pēc iepriekšēja pasūtījuma4 3% no darījuma summas (min. 10 EUR)
Banknošu apmaiņa pret citu nominālu banknotēm un/ vai monētām 3% (min. 10 EUR)
No apgrozījuma izņemtu, bojātu vai vecu banknošu (izņemot EUR) pieņemšana5 5% (min. 10 EUR)
Monētu apstrāde, veicot skaidras naudas darījumus, t.sk. skaidras naudas valūtas maiņu
Papildu komisija par monētu apstrādes veikšanu EUR monētās (līdz 50 gab.(ieskaitot))6 bez maksas
Papildu komisija par monētu apstrādes veikšanu EUR monētās (virs 50 gab.)6 EUR 1 par katriem 50 gab. (min. 4% no summas)7

Spēkā no 29.10.2018.

 


1 Skaidras naudas iemaksa savā Krājkontā, Maxi krājkontā,Krājkonta+, norēķinu kontā termiņdepozīta noguldījumam tikai termiņdepozīta noformēšanas dienā un vienlaicīgi noformējot rīkojumu šo naudas līdzekļu ieskaitīšanai termiņdepozīta kontā – bez maksas. Fiziskām personām bankā Citadele skaidras naudas līdz 500 EUR iemaksa savā norēķinu kontā, kuram piesaistīta maksājumu karte, ja skaidras naudas iemaksa ir klienta iniciatēta pirmā transakcija kontā - bez maksas. Skaidras naudas iemaksa juridiskas personas norēķinu kontā šī konta atvēršanas dienā līdz 10 000 EUR – bez maksas. Ja kontā ir izveidojies neatļauts negatīvais atlikums, skaidras naudas iemaksa kontā līdz 9.99 EUR dienā – bez maksas. Skaidras naudas iemaksa EUR, USD hipotekārā kredīta atmaksas kontā, Citadele Ekspress kredīta atmaksas kontā, maksājumu karšu parādu restrukturizācijas līgumā (Līgumā par parādu samaksu vai Patēriņa kredīta līgumā) norādītajā kontā (tikai fiziskām personām) – bez maksas.
2 Skaidras naudas iemaksa ir bez maksas Citadele bankas filiālēs Latvijas pilsētās, kur nav uzstādīts skaidras naudas iemaksas automāts. Aktuālā informācija par skaidras naudas iemaksas bankomātiem pieejama Citadele banka mājaslapā www.citadele.lv.
3 Termiņdepozīta pamatsummas un uzkrāto procentu izņemšana skaidrā naudā no konta bankā 14 dienu laikā no dienas, kad termiņdepozīta pamatsumma un/vai procenti ir ieskaitīti kontā – bez maksas.
4 Komisija tiek ieturēta pasūtīšanas brīdī. Skaidras naudas pasūtīšana jāveic vismaz vienu bankas Citadele darba dienu iepriekš. Pasūtītie nomināli ir pieejami klientu apkalpošanas centrā/filiālē līdz darījuma dienas, par kuru banka Citadele un klients vienojušies, beigām. Par pasūtījuma izpildes laiku banka Citadele un klients vienojas individuāli. Skaidras naudas limiti, kuri ir pieejami katrā filiālē bez iepriekšējas pasūtīšanas, ir norādīti bankas Citadele mājas lapā, un var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
5 Informācija par apkalpojamajām valūtām: bankas Citadele klientu apkalpošanas centrā vai rakstot uz info@citadele.lv, vai uzdodot jautājumu kontaktformā bankas Citadele mājaslapā www.citadele.lv.
6 Skaidras naudas iemaksai – dienā, vienam klientam, pārējos gadījumos – par katru darījumu.
7 Tiek noteikta paaugstināta komisijas maksa 2 EUR par katriem 50 gb. (min. 5% no summas) klientu apkalpošanas centros, kuri izvietoti tirdzniecības centros Rīgā (KAC „Alfa”, KAC „Domina”, KAC „Deglavs”, KAC „Mols”, KAC „Origo”, KAC „,Spice Home”), kā arī filiālē „Citadele”.