Rīkojumu iesniegšana bankai Citadele pa tālruni

Cenrādis uzņēmumiem

Bezskaidras valūtas konvertācija 5 EUR
Naudas līdzekļu pārskaitījumi bankas Citadele ietvaros (uz savu kontu vai starp savu kontu un citu klientu kontiem) 5 EUR + kā par atbilstošu maksājumu, kas veikts klientu apkalpošanas centrā
Līdzekļu pārskaitīšana no klienta Krājkonta, Maxi krājkonta uz klienta norēķinu kontu bankā Citadele, uz cita klienta kontu bankā Citadele (brīdinot banku 7 kalendārās dienas iepriekš) 5 EUR + kā par maksājumu no krājkonta
Līdzekļu pārskaitīšana no klienta Krājkonta, Maxi krājkonta uz klienta norēķinu kontu bankā Citadele, uz cita klienta kontu bankā Citadele (nebrīdinot banku 7 kalendārās dienas iepriekš) 5 EUR + kā par maksājumu no krājkonta
Termiņdepozīta (Klasika, Express) noformēšana 5 EUR

Spēkā no 01.01.2014.