Finansējuma piešķiršana pret finanšu instrumentiem

Cenrādis uzņēmumiem

Darījums 50 000 EUR un virs 50 000 EUR, vai šīs summas ekvivalentā citā valūtā bez maksas
Darījums līdz 50 000 EUR (neieskaitot), vai šīs summas ekvivalentā citā valūtā 300 EUR1
Darījuma nosacījumu grozījumi individuāli, informācija bankā Citadele

Spēkā no 20.04.2018.

 


1 Ja darījums netiek veikts EUR valūtā, tad komisija tiek aprēķināta darījuma valūtā, konvertējot EUR valūtā izteikto komisiju attiecīgajā darījuma valūtā pēc bankas Citadele noteiktā valūtas kursa konvertācijas veikšanas brīdī.