Rēķinu apmaksa

Cenrādis uzņēmumiem

Rēķinu apmaksa Citadele bankas automātos1 bezmaksas
Rēķinu apmaksa skaidrā naudā kā par skaidras naudas iemaksu
Regulārā rēķinu apmaksa EUR (bankas Citadele ietvaros)2 0.28 EUR
Regulārā rēķinu apmaksa EUR (maksājumi uz citu banku Latvijā) 0.36 EUR

Spēkā no 01.01.2015.

 

1 Bankas Citadele bankomātos var apmaksāt šādu uzņēmumu: Latvenergo, Lattelecom, TELE2, LMT un Latvijas Gāze rēķinus, apmaksāt administratīvos sodus (par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu), kā arī veikt žiro maksājumus.
2 Aktuālais Uzņēmumu saraksts, kuru rēķinu regulāra apmaksa tiek veikta bankas Citadele ietvaros, saraksts ir publicēts bankas Citadele mājas lapā.