Pilnvarojumi

Cenrādis privātpersonām un uzņēmumiem

Pilnvarojuma noformēšana bankā Citadele

pilnvaras noformēšana 7 EUR
pilnvaras noformēšana darbībām ar seifu 7 EUR
pilnvaras noformēšana noteiktiem darījumiem bankā Citadele (tikai uzņēmumiem) 5 EUR

 

Apkalpošana uz pilnvaras pamata

ar bankā Citadele noformētu pilnvaru bez maksas
ārpus bankas Citadele izdotas pilnvaras pirmreizēja pārbaude1 10 EUR (ieskaitot PVN)
ārpus bankas Citadele izdotas pilnvaras atkārtota pārbaude (katru reizi, kad pilnvarnieks vēlas rīkoties uz pilnvarojuma, kam veikta pirmreizēja pārbaude, pamata) 5 EUR (ieskaitot PVN)

 

1 Pirmreizēja pilnvaras pārbaude tiek veikta bankas Citadele centrālā biroja darba stundu (darba dienās: 8:30 – 17:30) laikā. Attiecīgā komisija tiek piemērota no 03.07.2014. visos gadījumos, kad klienta vārdā uz pilnvarojuma pamata vēlas rīkoties pilnvarnieks.