Patēriņa kredīts

Cenrādis privātpersonām

Pieteikuma kredīta saņemšanai izskatīšana bez maksas
Līguma par Kredīta privātam patēriņam izsniegšanu noformēšana 2% no līguma summas (min. 25 EUR)
Līguma noteikumu grozījumu noformēšana 25 EUR

Spēkā no 01.01.2015.

 

Informācija par patēriņa kredītu