Papildu pakalpojumi

Cenrādis uzņēmumiem

Bezskaidras naudas maksājuma izdrukas saņemšana bankā Citadele, par katru maksājuma izdruku 1 EUR
SWIFT pieprasījuma kopijas sagatavošana pēc klienta pieprasījuma 4 EUR
Kurjerpasta pakalpojumu izmantošana pēc klienta pieprasījuma, dokumentu un citu vērtību nosūtīšanai pēc vienošanās (7 EUR + faktiskās izmaksas (ieskaitot PVN))
Izraksts par darījumiem kontā:
Konta izraksta automātiskā sagatavošana un izsniegšana bankā Citadele, ja kontā ir bijis apgrozījums. Pakalpojums pieejams tikai juridisko personu norēķinu kontiem1 Ikmēneša izraksts – 3 EUR mēnesī
Iknedēļas izraksts – 4.50 EUR mēnesī
Katras dienas izraksts – 15 EUR mēnesī
Konta izraksta sagatavošana un izsniegšana bankā Citadele pēc klienta pieprasījuma 5 EUR par kalendāro mēnesi2
Dokumentu izsniegšana no arhīva 30 EUR par dokumentu (ieskaitot PVN)
Standarta izziņas sagatavošana3,5 15 EUR (ieskaitot PVN)
Nestandarta izziņas sagatavošana (tai skaitā – izziņas revidentiem un auditoriem)4,5 pēc vienošanās, min. 45 EUR (ieskaitot PVN)
Zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu un Valsts ieņēmumu dienesta rīkojumu pieņemšana, pārbaude un izpilde 15 EUR (vienreizēja maksa par katra saņemtā dokumenta apstrādi) un papildu komisijas maksa par katru maksājumu saskaņa ar spēkā esošu Cenrādi
Klienta apmeklējums ārpus bankas Citadele pēc klienta pieprasījuma pēc vienošanās (min. 40 EUR + faktiskās izmaksas (ieskaitot PVN))

Spēkā no 29.01.2019.

 

1 Ja konta izrakstam, kura periodiskums ir viena nedēļa, nedēļas ietvaros iekļaujas mēneša beigu datums, tad klientam tiek izsniegti 2 izraksti – līdz mēneša beigu datumam, un pēc mēneša beigu datuma. Par katru izraksta daļu tiek piemērots tarifs kā par vienu konta izrakstu.
2 Ja konta izraksts tiek pieprasīts par vairāku mēnešu periodu, kas aptver kalendāro mēnesi (-šus), kuros kontā nav bijis apgrozījuma, maksa par attiecīgo kalendāro mēnesi (bez apgrozījuma) netiek piemērota, ievērojot, ka komisijas maksa nedrīkst būt mazāka par Cenrādī noteikto minimālo maksu par konta izrakstu. Ja konta izraksts tiek pieprasīts par periodu, kurā kontā nav bijis apgrozījums, tiek piemērota tikai Cenrādī noteiktā minimālā maksa par konta izrakstu.
3 Par standarta izziņu uzskatāma:
- izziņa par konta esamību un/vai konta stāvokli (konta atlikumu vai konta pieejamo atlikumu pieprasījuma izziņas pieprasījuma vai sagatavošanas brīdī, kontam piesaistītu maksājumu karšu esamību un statusu (aktīva/slēgta) un/vai par kontam piešķirto kredītlimitu izziņas pieprasījuma vai sagatavošanas brīdī;
- izziņa par pamatkapitāla iemaksu jaundibināma uzņēmuma kontā vai uzņēmuma pamatkapitāla palielināšanu, norādot attiecīgās skaidras naudas iemaksas vai kontā saņemtā maksājuma rekvizītus;
- izziņa par kredīta, kurš izsniegts saskaņā ar līgumu „Kredīts privātam patēriņam”, Līgumu par parāda samaksu vai Patēriņa kredīta līgumu nenomaksāto atlikumu izziņas sagatavošanas brīdī;
Izziņa, kurā pēc klienta vai klienta pārstāvja pieprasījuma norādāma papildu informācija, uzskatāma par nestandarta izziņu. Izziņa par patēriņa kredītsaistību neesamību tiek uzskatīta par nestandarta izziņu. Izziņai par kredītsaistību neesamību tiek piemērotas komisijas maksas atbilstoši Cenrāža sadaļai „Ar kreditēšanu un tirdzniecības finansēšanu saistīti papildu pakalpojumi”.
4 Tai skaitā – izziņas auditoriem un revidentiem, auditoru pieprasījumu un savstarpējo salīdzināšanas aktu apliecināšana.
5 Izziņām, kuru kopējais apjoms pārsniedz divas lapas, komisijas maksa var tikt paaugstināta un noteikta individuāli.