Norēķinu konts

Cenrādis uzņēmumiem

Norēķinu konta atvēršana 15 EUR
Pilnvarojumi darbībām Kā noteikts Cenrāža sadaļā Pilnvarojumi
Parakstu un zīmogu paraugu kartiņas noformēšana bez maksas
Parakstu un zīmogu paraugu kartiņas maiņa bez maksas
Maksa klientam par pozitīvu naudas līdzekļu atlikumu kontā USD valūtā 0.50% (procentu likme gadā)1
Norēķinu konta uzturēšana2:
ja konta vidējais mēneša atlikums ir vienāds ar vai pārsniedz 142 000 EUR bez maksas
ja konta vidējais mēneša atlikums ir zem 142 000 EUR 3.60 EUR mēnesī
juridiskām personām (LR rezidentiem), kam norēķinu konts ar piesaistītu(-ām) maksājumu karti(-ēm) ir vienīgais (-ie) norēķinu konts (-i) bankā Citadele 3.60 EUR mēnesī
ja kontam piesaistītai maksājumu kartei derīguma termiņš ir beidzies, klientam nav izsniegta jauna maksājumu karte, maksājumu kartes neaktivitātes pirmajā gadā 1 EUR mēnesī3,4
ja kontam piesaistītai maksājumu kartei derīguma termiņš ir beidzies, klientam nav izsniegta jauna maksājumu karte, maksājumu kartes neaktivitātes otrajā un nākamajos gados 5 EUR mēnesī3,4
ja kontā ir negatīvs atlikums un konts netiek izmantots kredīta atmaksai 4.30 EUR mēnesī
Norēķinu konta atjaunošana ar iepriekšējo IBAN numuru pēc tā slēgšanas (pēc vienošanās ar banku Citadele) 30 EUR
Neaktīva klienta konta uzturēšana1:
ja ilgāk kā 12 mēnešus norēķinu kontā nav veiktas klienta iniciētas transakcijas un klientam nav citu ar banku Citadele noslēgtu līgumu 6 EUR mēnesī3
Konta slēgšana pēc klienta iniciatīvas 10 EUR vai ekvivalents citā valūtā (ja konta atlikums ir lielāks par 10 EUR)

Spēkā no 28.01.2019.

 

Atlīdzība bankai Citadele par klienta vai saistītu klientu grupas naudas līdzekļu atlikumu norēķinu kontos virs: Procentu likme gadā5
CHF 100 000 1.00%
DKK 750 000 1.00%
EUR 1 000 0006,7 0.25%
SEK 1 000 000 1.00%

Spēkā no 15.11.2016.

 


1 Tiek aprēķināta no norēķinu konta vidējā mēneša atlikuma summas un aprēķinātā kopējā summa tiek ieskaitīta kontā tā paša mēneša pēdējā dienā.
2 Ja konta valūta nav EUR valūta, tiek ieturēta komisija ekvivalentā.
3 Līdz atlikums kontā ir nulle.
4 Komisija tiek piemērota papildus iepriekšējos punktos noteiktai komisijai.
5 Tiek aprēķināta no norēķinu konta atlikuma summas par katru kalendāra dienu, kurā konta atlikums dienas beigās ir vienāds vai lielāks par Cenrādī noteiktajām summām, un kalendārā mēneša laikā aprēķinātā kopējā summa tiek ieturēta no konta tā paša mēneša pēdējā dienā.
6 Atlīdzība var tikt piemērota, bankai Citadele individuāli informējot klientu 14 kalendārās dienas iepriekš, izņemot, ja klients atbilst zemāk minētā 6.punkta nosacījumiem un līdz ar to, atlīdzība tiek piemērota bez atsevišķas informēšanas.
7 Atlīdzība tiek piemērota visiem klientiem, kas ir:
- FKTK vai citu valstu finanšu tirgus uzraudzības iestāžu uzraudzītas apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības un finanšu iestādes (t.sk. to filiāles), kuru pamatdarbība ir saistīta ar finanšu pakalpojumu sniegšanu;
- Citi kreditēšanas un līzinga pakalpojumu sniedzēji.