Norēķinu konts

Cenrādis uzņēmumiem

Norēķinu konta atvēršana 15 EUR
Pilnvarojumi darbībām Kā noteikts Cenrāža sadaļā Pilnvarojumi
Parakstu un zīmogu paraugu kartiņas noformēšana bez maksas
Parakstu un zīmogu paraugu kartiņas maiņa bez maksas
Norēķinu konta uzturēšana1:
ja konta vidējais mēneša atlikums ir vienāds ar vai pārsniedz 142 000 EUR bez maksas
ja konta vidējais mēneša atlikums ir zem 142 000 EUR 3.60 EUR mēnesī
juridiskām personām (LR rezidentiem), kam norēķinu konts ar piesaistītu(-ām) maksājumu karti(-ēm) ir vienīgais (-ie) norēķinu konts (-i) bankā Citadele 3.60 EUR mēnesī
ja kontam piesaistītai maksājumu kartei derīguma termiņš ir beidzies, klientam nav izsniegta jauna maksājumu karte, maksājumu kartes neaktivitātes pirmajā gadā 1 EUR mēnesī2,3
ja kontam piesaistītai maksājumu kartei derīguma termiņš ir beidzies, klientam nav izsniegta jauna maksājumu karte, maksājumu kartes neaktivitātes otrajā un nākamajos gados 5 EUR mēnesī2,3
ja kontā ir negatīvs atlikums un konts netiek izmantots kredīta atmaksai 4.30 EUR mēnesī
Norēķinu konta atjaunošana ar iepriekšējo IBAN numuru pēc tā slēgšanas (pēc vienošanās ar banku Citadele) 30 EUR
Neaktīva klienta konta uzturēšana1:
ja ilgāk kā 12 mēnešus norēķinu kontā nav veiktas klienta iniciētas transakcijas un klientam nav citu ar banku Citadele noslēgtu līgumu 6 EUR mēnesī2
Konta slēgšana pēc klienta iniciatīvas 10 EUR vai ekvivalents citā valūtā (ja konta atlikums ir lielāks par 10 EUR)

Spēkā no 15.11.2016.

 


1 Ja konta valūta nav EUR valūta, tiek ieturēta komisija ekvivalentā.
2 Līdz atlikums kontā ir nulle.
3 Komisija tiek piemērota papildus iepriekšējos punktos noteiktai komisijai.