Citadeles norēķinu karte Maestro

Cenrādis uzņēmumiem

  EUR USD
Maksa par karti/papildu karti 1.25 EUR mēnesī 20 USD gadā
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) bez maksas bez maksas
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs bez maksas 0.5%
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele kā no norēķinu konta kā no norēķinu konta
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā 0.5% (min. 0.75 EUR) 0.5% (min. 3 USD)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās, citu banku bankomātos 1% (min. 3 EUR) 1.5% (min. 5 USD)
Maksājums no konta kā no norēķinu konta kā no norēķinu konta
Kredītlimita apjoms netiek piedāvāts3 netiek piedāvāts3
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175% 0.175%
Nokavējuma procenti (paaugstinātie kredīta procenti, gadā) netiek piedāvāts3 netiek piedāvāts3
Nokavējuma procenti (paaugstināti kredīta procenti, gadā) 60% 60%
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3% 4.3%

Spēkā no 20.04.2018.