Naudas iemaksu karte*

Cenrādis uzņēmumiem

Maksa par karti 0.5 EUR mēnesī
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) bez maksas
Skaidras naudas iemaksa bankas Citadele bankomātos Latvijā bez maksas
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs pakalpojums netiek piedāvāts
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele pakalpojums netiek piedāvāts
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā pakalpojums netiek piedāvāts
Skaidras naudas izņemšana citās bankās, citu banku bankomātos pakalpojums netiek piedāvāts
Kredītlimita apjoms pakalpojums netiek piedāvāts
Nokavējuma procenti (gadā) 60%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Maksājums no konta kā no norēķinu konta

Spēkā no 20.04.2018.

 


* Maestro karte ar ierobežotu funkcionalitāti.