Naudas iemaksu karte*

Cenrādis uzņēmumiem

Maksa par karti 0.5 EUR mēnesī
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) 5 EUR
Komisija par preču un pakalpojumu iegādi pakalpojums netiek piedāvāts
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele pakalpojums netiek piedāvāts
Skaidras naudas izņemšana citās bankās pakalpojums netiek piedāvāts
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele (Latvija) un Nordea bankas Latvijas filiāles bankas automātos Latvijā pakalpojums netiek piedāvāts
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos pakalpojums netiek piedāvāts
Kredītlimita apjoms pakalpojums netiek piedāvāts
Nokavējuma procenti (gadā) 60%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Maksājums no konta kā no norēķinu konta

Spēkā no 04.08.2017.

 


* Maestro karte ar ierobežotu funkcionalitāti.