Mikrokredīta cenrādis

(uzņēmumiem)

Mikrokredīts juridiskām personām bez nekustamā īpašuma nodrošinājuma (Mikrokredīts Uzņēmējam un Mikrokredīts Zemniekam)

Pieteikuma jauna Mikrokredīta saņemšanai izskatīšana Bez maksas
Jauna Mikrokredīta noformēšana, t.sk. papildu limita piešķiršana 2% no summas (maks. 150 EUR)
Pilnīga vai daļēja kredīta pirmstermiņa atmaksa/ kredītlīnijas limita samazināšana: Bez maksas
Maksa par kredītresursu rezervēšanu, t.sk. kredītlimita neizmatoto limitu Bez maksas
Darījuma termiņa pagarināšana 1% no summas (max 150 EUR)
Maksa par Mikrokredītam piesaistīto Biznesa karti Saskaņā ar spēkā esošo Cenrādi
Kredīta procenti (gadā) Individuāli