Maksājumu plāni

  Maksājumu plāns “Citadele 15” Maksājumu plāns “Citadele 55” Maksājumu plāns “Citadele 120”
Komisijas maksa par Maksājuma plānu mēnesī 7 EUR 17 EUR 37 EUR
Elektroniskie maksājumi bankas Citadele ietvaros (bez ierobežojuma) Bez maksas Bez maksas Bez maksas
Elektroniskie standarta maksājumi uz citām bankām Latvijā un ES reglamentētie maksājumi 15 maksājumu eiro valūtā - bez maksas 55 maksājumu eiro valūtā - bez maksas 120 maksājumu eiro valūtā - bez maksas
Norēķinu konta atvēršana un uzturēšana Bez maksas Bez maksas Bez maksas
Vienas VISA Business (EUR),1 X Business (EUR) maksa par karti 12 mēnešus no Maksājumu plāna noformēšanas Bez maksas Bez maksas Bez maksas
Citadele Internetbankas pieslēgšana un MobileScan aktivizācija vienas licences ietvaros vai Digipass GO3 izsniegšana vienam lietotājam Bez maksas Bez maksas Bez maksas
Citadele SMS bankas pieslēgšana Bez maksas Bez maksas Bez maksas

Spēkā no 15.05.2019.

 

Norēķinu konts

Norēķinu konta atvēršana 15 EUR
Norēķinu konta uzturēšana:  
ja konta vidējais mēneša atlikums ir virs 150 000 EUR Bez maksas
ja konta vidējais mēneša atlikums ir zem 150 000 EUR 3.60 EUR mēnesī
ja norēķinu konts ar piesaistītu(-ām) maksājumu karti (-ēm) ir vienīgais (-ie) norēķinu konts (-i) bankā Citadele 3.60 EUR mēnesī
ja ilgāk kā 12 mēnešus norēķinu kontā nav veiktas klienta iniciētas transakcijas un klientam nav citu ar banku Citadele noslēgtu līgumu 6 EUR mēnesī
ja kontā ir negatīvs atlikums un konts netiek izmantots kredīta atmaksa 4.30 EUR mēnesī
Atlīdzība bankai Citadele par klienta vai saistītu klientu grupas naudas līdzekļu atlikumu norēķinu kontos virs: 2: Gada procentu likme
CHF 100 000 1%
DKK 750000 1%
EUR 1 000 0003 0.25%
SEK 1 000 000 1%
Konta slēgšana Bez maksas

Spēkā no 15.05.2019.

 

Darījumu konts4

Darījuma konta standarta līguma noformēšana 0.4% no darījuma summas (min. 100 EUR)
Izmaiņu darījuma konta līgumā noformēšana 35 EUR
Darījuma konta līguma ar nestandarta nosacījumiem noformēšana Individuāli
Darījuma konta noformēšana, ja darījuma konts tiek izmantots jauna kreditēšanas darījuma ietvaros 5 0.5% no summas (min. 150 EUR)

Spēkā no 15.05.2019.

 


VISA Business, Mastercard Business – tikai esošiem līgumiem
Tiek aprēķināta no norēķinu konta atlikuma summas par katru kalendāra dienu, kurā konta atlikums dienas beigās ir vienāds vai lielāks par Cenrādī noteiktajām summām, un kalendārā mēneša laikā aprēķinātā kopējā summa tiek ieturēta no konta tā paša mēneša pēdējā dienā. Atlīdzība var tikt piemērota, bankai Citadele individuāli informējot klientu 14 kalendārās dienas iepriekš, izņemot, ja klients atbilst zemāk minētā 1.punkta nosacījumiem un līdz ar to, atlīdzība tiek piemērota bez atsevišķas informēšanas. 1. Atlīdzība tiek piemērota visiem klientiem, kas ir: FKTK vai citu valstu finanšu tirgus uzraudzības iestāžu uzraudzītas apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības un finanšu iestādes (t.sk. to filiāles), kuru pamatdarbība ir saistīta ar finanšu pakalpojumu sniegšanu; Citi kreditēšanas un līzinga pakalpojumu sniedzēji.
Ja konta valūta nav EUR valūta, tiek ieturēta komisija ekvivalentā.
4  Klientu, kas vēlas atvērt darījuma kontu bez kreditēšanas, apkalpošana notiek tikai Uzņēmumu apkalpošanas direkcijā, filiālē "Citadele", kā arī klientu apkalpošanas centros un filiālēs ārpus Rīgas
Atsevišķos gadījumos komisijas maksa var tikt paaugstināta.