Hipotekārais kredīts

Cenrādis privātpersonām

1.Pieteikuma izskatīšana kredīta saņemšanai / kreditēšanas darījuma grozījumiem izskatīšana  
1.1. pret dzīvojamā nekustamā īpašuma un/ vai zemes ķīlu bez maksas
1.2. pret neapdzīvojamā nekustamā īpašuma ķīlu Sk. Kredīts, kredītlīnija (komersantiem un juridiskām personām) 1. punktu
2. Kredīta noformēšana 2% no kredīta kopsummas (min. 150 EUR)
3. Grozījumu noformēšana  
3.1. papildu kredīta summas izsniegšana 1,5% no kredīta summas, attiecībā uz kuru tiek veiktas izmaiņas (min. EUR 150)1
3.2. pilnīgas atmaksas termiņa pagarināšana, procentu likmes izmaiņas, kredīta valūtas maiņa 1% no kredīta summas vai kredītlīnijas limita, attiecībā uz kuru tiek veiktas izmaiņas (min. 75 EUR)1
3.3. ķīlas devēja maiņa, nodrošinājuma maiņa 1% no neatmaksātās kredīta summas vai kredītlīnijas limita (min. 150 EUR)
3.4. kredīta maksājuma datuma maiņa 30 EUR
3.5. citu līguma noteikumu grozījumi, kas nav minēti 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. punktos 50 EUR par katru dokumentu
3.6. maksājumu grafika izmaiņu sagatavošana pēc klienta pieprasījuma 40 EUR2
4. Kredīta atmaksa pirms līgumā paredzētā termiņa bez maksas
5. Dokumentu noformēšana, pārkreditējoties pie cita kreditora, vai darījuma konta līguma noteikumu saskaņošana par darījuma kontu citā bankā  
5.1. Ja jaunais kreditors ir banka un vienošanās (darījuma konta līguma) dalībnieki ir klients, banka Citadele un jaunais kreditors 500 EUR
5.2. Ja jaunais kreditors nav banka vai arī vienošanās (darījuma konta līguma) dalībnieku skaits ir lielāks nekā 3 1 000 EUR
6. 5.1. vai 5.2. punktā minēto dokumentu grozījumu noformēšana 50 EUR par katru dokumentu
7. Kredītresursu rezervēšana 1% gadā par neizmantotu rezervētu kredīta summu

Spēkā no 01.01.2015.

1 Ja vienlaicīgi izpildās 3.1. un 3.2. punktos minēti gadījumi, tiek piemērota lielākā no komisijām.
2 Vienlaicīgi netiek piemērota Cenrāža 3.1., 3.2. vai 3.4. punktos noteiktā komisija par līguma noteikumu grozījumu noformēšanu.

 

Informācija par hipotekāro kredītu