Digilink pakalpojums

Cenrādis uzņēmumiem

Reģistrēšana bez maksas
Abonēšanas maksa mēnesī 7.15 EUR
Komisijas maksa par katru saņemto maksājumu 1.5% no maksājuma summas (min. 0.07 EUR)
Autentifikācijas pakalpojums (mēnesī)1 14.25 EUR
Komisijas maksa par izpildīto maksājumu statusa nosūtīšanu (mēnesī) 7.15 EUR
Komisijas maksa par Saites izvietošanu bankas Citadele internetbankā (mēnesī) 7.15 EUR

Spēkā no 01.01.2015.

 

1 Autentifikācija – pakalpojuma sniedzēja pieprasījums klienta automātiskai identifikācijai.