Elektronisko norēķinu sistēma Digifirma

Cenrādis uzņēmumiem

Pieslēgšana netiek piedāvāts
Drošības sertifikāta izsniegšana (par katru sertifikātu) 2 EUR
Abonēšana (sākot ar otro mēnesi) 15 EUR mēnesī1

Spēkā no 20.04.2018.

 

1 Ja pie vienas licences pieslēdzas vairākas juridiskās personas, tad katrai juridiskai personai, kas pieslēdzas papildus, tiek piešķirta atlaide abonēšanas maksai 50% apmērā.