Darījuma konts

Cenrādis uzņēmumiem

Darījuma konta atvēršana, apkalpošana un slēgšana bez maksas
Darījuma konta standarta līguma (bez kreditēšanas) noformēšana un apkalpošana2 0.4% no darījuma summas (min. EUR 45, maks. EUR 350)
Darījuma konta līguma (bez kreditēšanas) ar nestandarta nosacījumiem noformēšana individuāli, informācija bankā Citadele
Izmaiņu darījumu konta līgumā (bez kreditēšanas) noformēšana (par katru reizi)3 EUR 30
Informācijas sniegšana darījuma dalībniekiem par līdzekļu ieskaitīšanu kontā, darījuma konta nosacījumu izpildīšanu bez maksas
Norēķinu konta atvēršana darījuma dalībniekam bankā Citadele bez maksas
Darījuma konta līguma noformēšana juridiskām personām, ja darījuma konts tiek izmantots kreditēšanas darījuma ietvaros4 0.5% no darījuma summas (min. EUR 145, maks. EUR 715)

Spēkā no 22.02.2016.

 

1 Atsevišķos gadījumos komisijas maksa var tikt paaugstināta.
2 Darījuma konta līguma noformēšana juridiskām personām - SIA "Citadele līzings un faktorings" (CLF) klientiem, ja darījuma konts tiek izmantots darījumam, kad aizdevumu izsniedz CLF LAD projekta realizācijai - EUR 25.
3 Izmaiņu darījuma konta līgumā noformēšana juridiskām personām - SIA "Citadele līzings un faktorings" (CLF) klientiem, ja darījuma konts tiek izmantots darījumam, kad aizdevumu izsniedz CLF LAD projekta realizācijai - EUR 25 (par katru reizi).
4 Atsevišķos gadījumos komisijas maksa var tikt paaugstināta.