Concierge serviss

Cenrādis privātpersonām un uzņēmumiem

Pakalpojuma gada maksa konta, kuram piesaistīta maksājumu karte, valūtā (maksa tiek ieturēta par katru Concierge servisam pievienoto maksājumu karti/Kartes lietotāju)

  EUR USD
The Platinum Card®, VISA Platinum kredītkaršu un papildu karšu lietotājiem, American Express Services Ltd. Platinum un Centurion karšu lietotājiem (tikai privātpersonām) bez maksas bez maksas
American Express® Gold, MasterCard Gold, VISA Gold, kredītkaršu un papildu karšu lietotājiem 200 EUR 300 USD

Spēkā no 01.01.2014.