Concierge serviss

Cenrādis uzņēmumiem

Pakalpojuma gada maksa konta, kuram piesaistīta maksājumu karte, valūtā (maksa tiek ieturēta par katru Concierge servisam pievienoto maksājumu karti/Kartes lietotāju)

  EUR USD
American Express® Gold, MasterCard Gold, Visa Gold, X Corporate, kredītkaršu un papildu karšu lietotājiem 200 EUR 300 USD

Spēkā no 15.12.2017.