Citu banku emitēto maksājumu karšu apkalpošana

Cenrādis privātpersonām un uzņēmumiem

Privātpersonām

 

Skaidras naudas izsniegšana bankā ar citu banku maksājumu kartēm 3%

Spēkā no 01.01.2014.
 

American Express

  USD EUR GBP
Garantijas noformēšana un izmaiņas EUR 150 ekvivalents EUR 150 EUR 150 ekvivalents
Garantijas apkalpošana ar depozīta segumu (gadā) 1.5% no summas (min. USD 200) 1.5% no summas (min. EUR 200) 1.5% no summas (min. GBP 200)
Garantijas apkalpošana bez depozīta seguma (gadā) 3.5% no summas 3.5% no summas 3.5% no summas
Klientu drošības depozīts vai termiņdepozīts, kas ir finanšu nodrošinājums Bankas Izsniegtai garantijai:
Centurion karte min.
USD 100 000
min.
EUR 100 000
min.
GBP 100 000
Platinum karte min.
USD 75 000
min.
EUR 75 000
min.
GBP 75 000
Bankas izsniegtā garantija un piešķirtais limits American Express Ltd. izsniegtām kartēm:
Centurion karte Līdz 75% no klienta drošības depozīta Līdz 75% no klienta drošības depozīta Līdz 75% no klienta drošības depozīta
Platinum karte Līdz 75% no klienta drošības depozīta Līdz 75% no klienta drošības depozīta Līdz 75% no klienta drošības depozīta
Automātiskā negatīva atlikuma dzēšana American Express Services Europe Ltd. Platinum un Centurion uzskaites norēķinu kontos bankā Citadele no klienta cita konta vai no klientam piederošā uzņēmuma konta bankā Citadele bez maksas bez maksas bez maksas
Līgumsods par maksājumu kavējumu (tekošajā mēnesī) 0.07% no kavētā maksājuma summas dienā (min. USD 2) 0.07% no kavētā maksājuma summas dienā (min. EUR 2) 0.07% no kavētā maksājuma summas dienā (min. GBP 2)
Līgumsods par maksājumu kavējumu (sākot ar otro mēnesī) 0.1% no kavētā maksājuma summas dienā 0.1% no kavētā maksājuma summas dienā 0.1% no kavētā maksājuma summas dienā
SWIFT maksājuma komisija uz klienta American Express Platinum vai Centurion karšu kontiem American Express bankā USD 45 EUR 45 GBP 45
Peļņas procentu likme gadā par drošības depozītu vai termiņdepozītu, kas ir finanšu nodrošinājums Bankas izsniegtai garantijai Krājkontam piemērojamās procentu likmes attiecīgajā valūtā
Komisijas maksa par American Express Services Ltd. Platinum vai Centurion kontu izdruku u.c. ar karšu apkalpošanu saistītu sūtījumu pārsūtīšanu klientam USD 5
(ieskaitot PVN)
EUR 5
(ieskaitot PVN)
GBP 5
(ieskaitot PVN)

Spēkā no 01.01.2015.

Uzņēmumiem

 

Skaidras naudas izsniegšana bankā ar citu banku maksājumu kartēm 3%

Spēkā no 01.01.2015.