Citadeles norēķinu karte Maestro – piedāvājums jauniešiem

Cenrādis privātpersonām

  EUR
Maksa par karti bez maksas
Maksa par papildu karti1 0.20 EUR mēnesī
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) bez maksas
Komisija par preču un pakalpojumu iegādi bez maksas
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele kā no norēķinu konta
Skaidras naudas izņemšana citās bankās 1% (min. EUR 3)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā bez maksas
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos 1% (min. 3 EUR)
Kredītlimita apjoms netiek piedāvāts2
Minimālās iemaksas summa netiek piedāvāts2
Kredīta procenti (gadā) 28%2
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Maksājums no konta kā no norēķinu konta
Skaidras naudas izmaksa POS terminālos tirdzniecības vietās bez maksas
Bankas Citadele nosūtīta īsziņa klientam par kontā ienākošajām summām bez maksas
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3%

Spēkā no 01.03.2016.

 

1 Papildu karti atļauts noformēt pie personas, kas sasniegusi 18 gadu vecumu, konta.
2 Pakalpojums “kredītlimits” netiek piedāvāts, cenrāža pozīcijas ir spēkā klientiem, kuriem kredītlimits tika piešķirts līdz 01.02.2016.