Citadele Gateway pakalpojums

Cenrādis uzņēmumiem

Reģistrēšana 50 EUR
Abonēšanas maksa mēnesī Informatīvais režīms 20 EUR
Transakciju režīms 40 EUR
Pakalpojuma pārtraukšana bez maksas

Spēkā no 01.02.2016.