Citadeles norēķinu karte

Cenrādis privātpersonām

Norēķinu karte MasterCard Standard ar e-talona funkcionalitāti1,2

  EUR
Maksa par karti (mēnesī) 1 EUR
Maksa par papildu karti (mēnesī) 0.50 EUR
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) 4.50 EUR
Komisija par preču un pakalpojumu iegādi bez maksas
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele kā no norēķinu konta
Skaidras naudas izņemšana citās bankās 1% (min. 3 EUR)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele (Latvija) un Nordea bankas Latvijas filiāles bankomātos Latvijā bez maksas
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos3 1% (min. 3 EUR)
Maksājums no konta kā no norēķinu konta
Kredītlimita apjoms individuāli
Minimālās iemaksas summa 5% no izmantotā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Kredīta procenti (gadā) 28%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Bankas Citadele nosūtīta īsziņa klientam par kontā ienākošajām summām bez maksas
Skaidras naudas izmaksa POS terminālos tirdzniecības vietās bez maksas
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3%

Spēkā no 01.01.2017.

 

1 Spēkā no 01.10.2015. jaunām, aizvietotām un atjaunotām kartēm. Kartēm, kas ir izsniegtas līdz 01.10.2015., tiek piemēroti norēķinu kartes MasterCard Standard (rezidentiem, fiziskām personām) ar e-talona funkcionalitāti tarifi.
2 Attiecas uz izsniegtām Citadeles norēķinu kartēm MasterCard Standard ar bezkontakta norēķinu funkcionalitāti vai bez bezkontaktu norēķinu funkcionalitātes.
3 Skaidras naudas izmaksa citas bankas bankomātā vienu reizi mēnesī ir bezmaksas.