Bērna pilngadības krājkonts

Cenrādis privātpersonām

Bērna pilngadības krājkonts EUR, USD, GBP
Bērna pilngadības krājkonta atvēršana, slēgšana bez maksas
Minimālās naudas summas iemaksa līguma noslēgšanas brīdī EUR 35 / USD 50 / GBP 25
Līdzekļu pārskaitīšana no Bērna pilngadības krājkonta uz citu klienta kontu bankā Citadele vai uz citu kontu bankā Citadele bez maksas
Līdzekļu pārskaitīšana no Bērna pilngadības krājkonta uz kontu citā bankā kā par maksājumu no norēķinu konta
Skaidras naudas iemaksa bez maksas
Skaidras naudas izmaksa kā no norēķinu konta
Papildu komisijas maksa par līdzekļu izmaksu skaidrā naudā vai maksājuma veikšanu pirms noguldījuma termiņa, ja ir iesniegta bāriņtiesas atļauja 1% no izņemamās vai pārskaitāmās summas
Konta atskaites saņemšana bankā Citadele, kā arī no arhīva, piesakot izraksta izgatavošanu iepriekš bez maksas

Spēkā no 01.01.2015.

 

Bērnu pilngadības krājkonta gada procentu likmes

Valūta Procentu likme
EUR 1.5%
USD 1.5%
GBP 1.5%

Spēkā no 27.07.2015.