Autorizācijas ierīces

Cenrādis uzņēmumiem

MobileSCAN aktivizācija vienas licences ietvaros1,2 bez maksas
MobileSCAN pirmreizēja/atkārtota aktivizācija esošās licences ietvaros1,2 bez maksas
Kodu kartes izsniegšana bez maksas
Kodu kartes nomaiņa pēc klienta lūguma 1.50 EUR
DIGIPASS GO3 izsniegšana vai nomaiņa 10 EUR
DIGIPASS GO3 maiņa tehnisko iemeslu dēļ (divu gadu laikā no pieslēgšanas brīža) bez maksas
DIGIPASS 320 izsniegšana 40 EUR
DIGIPASS 780 izsniegšana 70 EUR
Bloķēta DIGIPASS atbloķēšana, ja tas ir nobloķējies izmantošanai Citadele internetbankā bez maksas
Bloķēta DIGIPASS nomaiņa vai atbloķēšana, ja ierīce bloķēta klienta neuzmanības dēļ 30 EUR

Spēkā no 10.04.2017.

 

1 Pie vienas MobileSCAN licences iespējams pievienot trīs mobilās ierīces.
2 MobileSCAN iespējams pieslēgt Citadeles internetbankā, kā arī filiālēs un klientu apkalpošanas centros Latvijā.

 

Darījumu limiti

MobileSCAN lietotājiem (pieslēdzot mobilo ierīci filiālē):
Vienas transakcijas limits - 100 000 EUR (vai ekvivalenta summa citā valūtā). Dienas debeta apgrozījuma limits - 250 000 EUR (vai ekvivalenta summa citā valūtā). Vairāku maksājumu apstiprināšanai limits ar vienu MobileSCAN autorizācijas kodu ir 250 000 EUR (vai ekvivalenta summa citā valūtā).

MobileSCAN lietotājiem (pieslēdzot mobilo ierīci internetbankā)*:

  • Ja MobileSCAN mobilās ierīces pievienošanas iesniegums ir parakstīts ar Kodu kartes autorizācijas kodu, vienas transakcijas limits - 1 000 EUR (vai ekvivalenta summa citā valūtā). Dienas debeta apgrozījuma limits - 2 000 EUR (vai ekvivalenta summa citā valūtā).
  • Ja MobileSCAN mobilās ierīces pievienošanas iesniegums ir parakstīts ar DIGIPASS GO3 autorizācijas kodu, vienas transakcijas limits - 21 500 EUR (vai ekvivalenta summa citā valūtā). Dienas debeta apgrozījuma limits - 71 200 EUR (vai ekvivalenta summa citā valūtā).
  • Ja MobileSCAN mobilās ierīces pievienošanas iesniegums ir parakstīts ar DIGIPASS 320 autorizācijas kodu, vienas transakcijas limits - 100 000 EUR (vai ekvivalenta summa citā valūtā). Dienas debeta apgrozījuma limits - 250 000 EUR (vai ekvivalenta summa citā valūtā).
  • Ja MobileSCAN mobilās ierīces pievienošanas iesniegums ir parakstīts ar MobileSCAN autorizācijas kodu, vienas transakcijas limits - 100 000 EUR (vai ekvivalenta summa citā valūtā). Dienas debeta apgrozījuma limits - 250 000 EUR (vai ekvivalenta summa citā valūtā).

MobileSCAN lietotājiem ar potenciāli nedrošām mobilām ierīcēm (pieslēdzot gan filiālē, gan internetbankā):
Vienas transakcijas limits - 1 000 EUR (vai ekvivalenta summa citā valūtā). Dienas debeta apgrozījuma limits - 2 000 EUR (vai ekvivalenta summa citā valūtā).

Kodu karšu lietotājiem:
Vienas transakcijas limits darījumiem ar Kodu karti ir 1 000 EUR (vai ekvivalenta summa citā valūtā). Dienas debeta apgrozījuma limits darījumiem ar Kodu karti ir 2 000 EUR (vai ekvivalenta summa citā valūtā).

DIGIPASS GO3 lietotājiem:
Vienas transakcijas limits ir 21 500 EUR (vai ekvivalenta summa cita valūtā). Dienas debeta apgrozījuma limits ir 71 200 EUR (vai ekvivalenta summa citā valūtā).

DIGIPASS 320 lietotājiem:
Darījumiem ar DIGIPASS 320 transakcijas un dienas apgrozījuma limiti nav noteikti, izņemot darījumu, kura ietvaros tiek veikta vairāku maksājumu apstiprināšana ar vienu autorizācijas kodu. Vairāku maksājumu apstiprināšanai limits ar vienu DIGIPASS 320 autorizācijas kodu ir 142 300 EUR (vai ekvivalenta summa citā valūtā).

DIGIPASS 780 lietotājiem:
Vienas transakcijas limits - 5 000 000 EUR (vai ekvivalenta summa citā valūtā). Dienas debeta apgrozījuma limits - 10 000 000 EUR (vai ekvivalenta summa citā valūtā). Vairāku maksājumu apstiprināšanai limits ar vienu DIGIPASS 780 autorizācijas kodu ir 2 000 000 EUR (vai ekvivalenta summa citā valūtā).

* Ja ir nepieciešams palielināt samazinātus MobileSCAN darījumu limitus līdz standarta MobileSCAN darījumu limitiem, lūdzam griezties jebkurā bankas filiālē visā Latvijā.