Atskaitījumi pensiju 3.līmeņa individuālās dalības līgumiem

Cenrādis privātpersonām

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atskaitījums: 0.39% ietur iemaksas brīdī no iemaksas
Pensiju fonda atskaitījumi par pensiju plānu administrēšanu: Līdz 1.5% gadā, ietur 1/12 reizi mēnesī no uzkrātā kapitāla
Atlīdzība pārvaldītājam   0.75% gadā CBL Sabalansētais
  0.9% gadā CBL Aktīvais
  0.9% gadā CBL Aktīvais USD
Atlīdzība līdzekļu turētājam 0.175% gadā   Aprēķina no aktīvu vidējās vērtības, ietur 1/12 mēnesī

Pensiju fonda atskaitījumi tiek samazināti atkarībā:

  • No Pensiju plānā uzkrātā papildpensijas kapitāla uz atskaitījumu aprēķināšanas brīdi;
  • No veida, kādā individuālās dalības līgums tiek noslēgts.

Atskaitījumi tiek samazināti uz:

  • 1% gadā ja klienta uzkrātais papildpensijas kapitāls ir 10 000,00 EUR līdz 99 999,00 EUR (vai ir no 12 000,00 ASV dolāriem līdz 111 999,99 ASV dolāriem)
  • 0.2% gadā ja klienta uzkrātais papildpensijas kapitāls ir 100 000,00 EUR un vairāk (vai 112 000,00 ASV dolāri un vairāk)
  • 1% gadā ja individuālās dalības līgums noslēgts bankas Citadele internetbankā