Aktīvu pārvaldīšana (CBL Asset Management)

Cenrādis uzņēmumiem

Pārvaldītāja attiecībā un klienta investīciju portfeli piemērojamās komisijas atlīdzības, maksas u.tml. Tarifs/Apjoms
Investīciju portfeļa pārvaldīšana 1.00% gadā
Investīciju portfeļa daļas pārvaldīšana, kas ieguldīta CBL Asset Management IPAS pārvaldītajos fondos 0.05% gadā
Investīciju portfeļa pārvaldīšanas maksa investīciju portfelim, kura apjoms mazāks par 10 000 EUR1 120 EUR1 gadā
Maksa par aktīvu sākotnējo izvietošanu 0% - 1%2 gadā
Atskaišu un izziņu sagatavošana pēc klienta pieprasījuma 50 EUR
Minimālais investīciju portfeļa pārvaldīšanas apjoms 100 000 EUR1

Spēkā no 11.01.2018.

 


1 vai ekvivalents citā valūtā.
2 atkarībā no portfeļa apjoma un riska profila.

Ar detalizētāku un plašāku tiesību aktos pieprasīto ex ante informāciju par tā investīciju portfeļa pārvaldīšanas pakalpojuma sniegšanas izmaksām un saistītajiem izdevumiem Klients tiks iepazīstināts personalizētā veidā, saņemot investīciju portfeļa pārvaldīšanas pakalpojuma piedāvājumu pirms līguma par investīciju portfeļa pārvaldīšanu noslēgšanas vai grozījumu tajā veikšanas.