Aktīvu pārvaldīšana (CBL Asset Management)

Cenrādis privātpersonām un uzņēmumiem

Individuālo investīciju portfeļu pārvaldīšana

Investīciju portfeļa pārvaldīšana1 1.00%
Investīciju portfeļa daļas pārvaldīšana, kas ieguldīta CBL fondos 0.05%
Minimālā dalības summa (Investīciju portfeļa minimālā summa) 100 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā, kas noteikts pēc komerckursa

Spēkā no 01.11.2005.

 

Citi pakalpojumi

  Tarifs2
Atskaišu un izziņu sagatavošana pēc klienta pieprasījuma 50 EUR

Spēkā no 01.02.2014.

 

1 Komisijas maksa tiek piemērota investīciju portfeļa pārvaldīšanai par tiem aktīviem, kas nav ieguldīti CBL fondos.
2 Tai skaitā PVN (pievienotās vērtības nodoklis).