Bankas garantijas

Paplašini komercdarījumu loku vai realizē savus biznesa plānus

Piesakies konsultācijai

 • Samazināti darījumu riski starptautiskos tirgos
 • Iespēja piedalīties valsts un pašvaldību izsludinātos konkursos
 • Iespēja palielināt drošību eksporta/importa darījumos
 • Liels garantiju veidu spektrs
 • Ātra garantijas noformēšana
 • Garantiju darbību regulē starptautiskie noteikumi

Bankas garantijas sniedz iespēju uzņēmumam

 • Piedalīties valsts, pašvaldību un citu organizāciju izsludinātajos iepirkumos, kuros tiek pieprasīts saistību nodrošinājums
 • Garantēt savlaicīgus ieņēmumus par izpildīto darbu un/vai piegādāto preci
 • Samazināt starptautisko tirdzniecības darījumu risku
 • Nodrošināt gan vietējo, gan starptautisko līgumu saistību izpildi

Iespējamie nodrošinājuma veidi

 • Naudas līdzekļi kontā garantijas summas apmērā
 • Naudas līdzekļi depozītā
 • Uzņēmumam vai trešajām personām piederoši nekustamie īpašumi
 • Komercķīla uzņēmumam piederošiem aktīviem
 • Fizisku personu un citu uzņēmumu galvojumi
 • Citu banku pretgarantijas vai cits bankai pieņemams nodrošinājums

Gadījumā, ja uzņēmuma sniegtais nodrošinājums nav pietiekams, ir iespēja piesaistīt ALTUM sniegto galvojumu

Uzņēmuma vajadzībām atbilstošās garantijas:

 • Piedāvājuma nodrošinājuma garantija (tender guarantee)
 • Avansa atmaksas garantija (advance payment guarantee)
 • Saistību izpildes garantija (performance guarantee)
 • Maksājuma garantija (payment guarantee)
 • Nomas maksas garantija (rent payment guarantee)
 • Garantijas laika garantija (warranty period guarantee)
 • Kredīta nodrošinājuma garantija (facility guarantee)
 • Muitas procedūru nodrošinājuma garantijas

Lai noformētu bankas garantiju, nepieciešams:

 • Atvērt norēķinu kontu bankā
 • Iesniegt bankā aizpildītu Pieprasījumu Bankas Garantijas izsniegšanai (privātpersonām vai uzņēmumiem)
 • Iesniegt bankā pirkšanas - pārdošanas līgumu vai iepirkuma nolikumu un/vai citus dokumentus, kas attiecināmi uz darījumu
 • Pēc bankas lūguma iesniegt papildu dokumentus un informāciju lēmuma pieņemšanai (uzņēmuma bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķinu u.c.)
 • Vienoties ar banku par garantijas izsniegšanas nosacījumiem
 • Noslēgt ar banku līgumu par garantijas izsniegšanu

Vēlies uzzināt vairāk?

Zvani vai raksti

67010907, 67010512